Välkommen till IPS - föreningen för dig som är intresserad av processäkerhet!

Vi vill förhindra olyckor som brand, explosion och okontrollerat utflöde i anläggningar som hanterar farliga ämnen, genom ökad medvetenhet och kunskap om risker och åtgärder som krävs för att minimera riskerna.

Senaste publikationerna

Lärande av händelser - Andra loopen

Mats Lindgren, 29 sidor (2024)

Sevesoklassade ämnen, gränsmängder och CLP-klassificering (lathund)

Cecilia Magnusson och Niclas Grahn, 9 sidor (2023)

SIL i praktiken, Del 2 - Specifikation och realisering

Lars Axelsson och Blenda Weibull, 169 sidor (2023, 4:e utgåvan)

Säker uppstart

Emelie Laurin, Maria Persson m.fl., 116 sidor (2023)

ATEX; Utrustning

Per Berg m.fl. (BSL), 29 sidor (2022)

ATEX; Grundkunskap om explosiva atmosfärer

Åke Persson m.fl. (BSL), 32 sidor (2022)

ATEX; Drift och underhåll

Ebba Rundbom m.fl. (Briab), 25 sidor (2022)

QRA Del 2

Johan Ingvarson, Fredrik Nystedt, Sohrab Nassiri och Terje Egeberg, 87 sidor (2022)

Nyheter

Interna Externa

Kalendarium

Interna Externa

Säkerhetsfrågan

Hur uppfattas regler, rutiner och instruktioner?

Ett sätt att upprätthålla en säker verksamhet är att maximera stabilitet genom central planering, standardisering, hög automationsgrad och litet handlingsutrymme för operatörer. Ett annat sätt är att maximera flexibilitet genom lokal planering, låg grad av standardisering, stödjande teknologi och stort handlingsutrymme för operatörer. Källa: Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsrapport ”Kännetecken för välfungerande ledningssystem i säkerhetskritisk verksamhet” (SSM 2015-17). Hur ser det ut i ditt företag, eller ett företag du känner till?