Välkommen till IPS - föreningen för dig som är intresserad av processäkerhet!

Vi vill förhindra olyckor som brand, explosion och okontrollerat utflöde i anläggningar som hanterar farliga ämnen, genom ökad medvetenhet och kunskap om risker och åtgärder som krävs för att minimera riskerna.

Nyheter

Interna Externa

Månadens fråga

Har ditt företag använt IPS Operatörsutbildningsmaterial?

Materialet består av presentationsbilder med föreläsaranteckningar under varje bild, generella anvisningar för kursledare samt kompendium för kursdeltagare. Det är tänkt att vara en grund för att skapa en skräddarsydd utbildning i processäkerhet för operatörer i den egna anläggningen.

Alla kan beställa tryckta kopior, och alla anställda vid medlemsföretag kan ladda ned pdf-filerna (klicka här). Redigerbar ppt-fil kan laddas ned av IPS kontaktperson hos varje medlemsföretag, efter inloggning. Materialet får användas fritt inom IPS medlemskrets, men det ska inte spridas utanför.