Välkommen till IPS - föreningen för dig som är intresserad av processäkerhet!

Vi vill förhindra olyckor som brand, explosion och okontrollerat utflöde i anläggningar som hanterar farliga ämnen, genom ökad medvetenhet och kunskap om risker och åtgärder som krävs för att minimera riskerna.

Senaste publikationerna

SIL i praktiken, Del 3 - Drift och underhåll

Blenda Weibull och Lars Axelsson, 90 sidor (2020)

SIL i praktiken, Del 2 - Specifikation och realisering

Blenda Weibull och Lars Axelsson, 163 sidor (2020)

Säker processdesign

Jonas Rudling, Kenan Asenov, Lars Axelsson, 133 sidor (2020)

Arbetstillstånd och säker avställning

Jan Nählinder, 120 sidor (2019)

Process Safety Indicators - the Swedish experience

Johan Ingvarson och Anders Jacobsson (2019)

Handledning om Rutiner för Fortlöpande Tillsyn

Jens Tornberg, Ulf Bergstrand, 54 sidor (2019)

Användning av processäkerhetsindikatorer

Anders Jacobsson, Johan Ingvarson, 25 sidor (2018)

Dammexplosioner

Ken Nessvi, 56 sidor (2018)

Handledning om riskanalyser

Magnus Karlsson och Christoffer Käck, COWI, 121 sidor (2018)

Nyheter

Interna Externa

Månadens fråga

Hur uppfattas regler, rutiner och instruktioner?

I Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsrapport ”Kännetecken för välfungerande ledningssystem i säkerhetskritisk verksamhet” (SSM 2015-17) beskrivs att ett sätt att upprätthålla en säker verksamhet är att maximera stabilitet genom central planering, standardisering, hög automationsgrad och litet handlingsutrymme för operatörer. Ett annat sätt är att maximera flexibilitet genom lokal planering, låg grad av standardisering, stödjande teknologi och stort handlingsutrymme för operatörer. Hur ser det ut i ditt företag, eller ett företag du känner till?