Välkommen till IPS - föreningen för dig som är intresserad av processäkerhet!

Vi vill förhindra olyckor som brand, explosion och okontrollerat utflöde i anläggningar som hanterar farliga ämnen, genom ökad medvetenhet och kunskap om risker och åtgärder som krävs för att minimera riskerna.

Senaste publikationerna

Säker processdesign

Jonas Rudling, Kenan Asenov, Lars Axelsson, 133 sidor (2020)

Arbetstillstånd och säker avställning

Jan Nählinder, 120 sidor (2019)

Handledning om Rutiner för Fortlöpande Tillsyn

Jens Tornberg, Ulf Bergstrand, 54 sidor (2019)

Användning av processäkerhetsindikatorer

Anders Jacobsson, Johan Ingvarson, 25 sidor (2018)

Dammexplosioner

Ken Nessvi, 56 sidor (2018)

Handledning om riskanalyser

Magnus Karlsson och Christoffer Käck, COWI, 121 sidor (2018)

Processäkerhet för operatörer - Anvisning för kursledaren

Ulf Bergstrand, James Hannah, Ivan Mares, 24 sidor (2018)

Processäkerhet för operatörer - Kompendium för kursdeltagare

Ulf Bergstrand, James Hannah, Ivan Mares, 71 sidor (2018)

Processäkerhet för operatörer - Presentationsbilder med föreläsaranteckningar

Ulf Bergstrand, James Hannah, Ivan Mares, 121 sidor (2018)

Månadens fråga

Har ditt företag kompetenskrav för de som rapporterar och utreder olyckor och tillbud?

I vilket fall kan IPS kurs, "Utredning av tillbud och olyckor", rekommenderas! Nästa tillfälle är 24 mara 2020, platsen är Kristinehamn och kursledare är Blenda Weibull. Kursprogram och anmälningsformulär hittar Du via kalendariet!