Välkommen till IPS - föreningen för dig som är intresserad av processäkerhet!

Vi vill förhindra olyckor som brand, explosion och okontrollerat utflöde i anläggningar som hanterar farliga ämnen, genom ökad medvetenhet och kunskap om risker och åtgärder som krävs för att minimera riskerna.

Kalendarium

Interna Externa

Inga kommande händelser är planerade.

Månadens fråga

Har ditt företag kompetenskrav för de som rapporterar och utreder olyckor och tillbud?

I vilket fall kan IPS kurs, "Utredning av tillbud och olyckor", rekommenderas! Nästa tillfälle är 15/11, platsen är Göteborg och kursledare är Blenda Weibull. Kursprogram och anmälningsformulär hittar Du via kalendariet!