Välkommen till IPS - föreningen för dig som är intresserad av processäkerhet!

Vi vill förhindra olyckor som brand, explosion och okontrollerat utflöde i anläggningar som hanterar farliga ämnen, genom ökad medvetenhet och kunskap om risker och åtgärder som krävs för att minimera riskerna.

Senaste publikationerna

Processäkerhetens grundregler

European Process Safety Centre (översättning av IPS) (2021)

QRA - Del 1

Sohrab Nassiri m.fl., 44 sidor (2021)

Miljöriskbedömning

Jan-Ove Ragnarsson m.fl., 55 sidor (2021)

Omtalade olyckor i processindustrin

Blenda Weibull (reviderad 2020 av Mats Lindgren), 42 sidor (2020)

Mänskliga faktorer i processindustrin

Anette Marelod, Ida Esberg och Jeton Partini, 68 sidor (2020)

SIL i praktiken, Del 3 - Drift och underhåll

Blenda Weibull och Lars Axelsson, 90 sidor (2020)

SIL i praktiken, Del 2 - Specifikation och realisering

Blenda Weibull och Lars Axelsson, 163 sidor (2020)

Säker processdesign

Jonas Rudling, Kenan Asenov, Lars Axelsson, 133 sidor (2020)

Arbetstillstånd och säker avställning

Jan Nählinder, 120 sidor (2019)

Nyheter

Interna Externa

Säkerhetsfrågan

Hur uppfattas regler, rutiner och instruktioner?

Ett sätt att upprätthålla en säker verksamhet är att maximera stabilitet genom central planering, standardisering, hög automationsgrad och litet handlingsutrymme för operatörer. Ett annat sätt är att maximera flexibilitet genom lokal planering, låg grad av standardisering, stödjande teknologi och stort handlingsutrymme för operatörer. Källa: Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsrapport ”Kännetecken för välfungerande ledningssystem i säkerhetskritisk verksamhet” (SSM 2015-17). Hur ser det ut i ditt företag, eller ett företag du känner till?