QRA Del 2

Författare: Johan Ingvarson, Fredrik Nystedt, Sohrab Nassiri och Terje Egeberg
Publicerad 2022, 87 sidor

Denna skrift ger vägledning för hur en kvantitativ riskanalys genomförs och dokumenteras på ett vederhäftigt och användbart sätt för en processanläggning. Den vänder sig i första hand till utförare och beställare av kvantitativa riskanalyser. Del 1, som publicerades 2021, ger en introduktion för den som inte har så ingående förkunskaper i ämnet. Målsättningen är att Del 1 och Del 2 tillsammans ska skapa en fastare grund för ett seriöst arbete med QRA som metod i Sverige, och bidra till ökad samsyn mellan inblandade intressenter.


Alla kan beställa tryckta och inbundna exemplar, genom att klicka på länken 'Beställ publikation' nedan. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan även ladda ner publikationen för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det för att logga in. I nästa steg anger du din e-postadress och klicka på länken 'Ladda ner' nedan.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.

Beställ publikationen