SIL i praktiken - Drift och underhåll

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och personal som ansvarar för eller arbetar med drift och underhåll av säkerhetskritisk instrumentering vid processanläggningar.

Förkunskaper

För att du ska få ut tillräckligt av denna kurs krävs att du har förkunskaper motsvarande kursen SIL i praktiken – Översikt.

Omfattning

Kursen omfattar ca 4 studietimmar och består av föreläsningar och diskussioner.

Innehåll

Kursen presenterar och förklarar innebörden av viktiga krav avseende drift och underhåll av säkerhetskritiska instrumentsystem enligt funktionssäkerhetsstandarden SS-EN 61511.

Kursledare

Lars Axelsson, pidab

Kursmaterial

IPS handledning: SIL i praktiken, Del 3: Drift och underhåll, 2020