SIL i praktiken - Realiseringsfasen

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal som specificerar, konstruerar, installerar och underhåller säkerhetskritisk instrumentering i processindustrin, främst instrument- och automationsingenjörer. Även andra, som exempelvis levererar tjänster till, utför tillsyn på eller ansvarar för driften av sådana anläggningar, har användning för kursen.

Förkunskaper

Deltagare behöver utbildning eller praktisk erfarenhet som instrumentingenjörer/tekniker, eller på annat sätt ha en god kunskap om hur instrument- och styrsystem i processanläggningar är uppbyggda. Det är en fördel att ha gått kursen "SIL i praktiken - Översikt" och "SIL i praktiken - Analysfasen".

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar och övningar i grupp.

Innehåll

Kursen behandlar hur hårdvaran och applikationsprogramvaran i ett säkerhetskritiskt instrumentsystem ska konstrueras för att uppfylla kraven i funktionssäkerhetsstandarden SS EN (IEC) 61511. Utifrån en fallstudie får deltagarna grundkonstruera och SIL-verifiera en säkerhetsfunktion (SIF):

  • Specificering och tolkning av säkerhetskrav (SRS)
  • Grundkonstruktion och SIL-verifiering
  • Detaljkonstruktionens grunder
  • Provning, installation, driftsättning och validering

Kursledare

Lars Axelsson, pidab

Kursmaterial

IPS handledning: SIL i praktiken, Del 2 - Specifikation och realisering, 2020