IPS - föreningen för dig som är intresserad av processäkerhet

  • Vi hjälper industrin att hålla en hög säkerhet
  • Vi är nätverket inom processäkerhet
  • Vi förmedlar kunskap
  • Vi stödjer utbildning i processäkerhet i företagen och på högskolorna

Processäkerhet - en nödvändig del i hållbar utveckling!

Industrin producerar nödvändiga varor i ett modernt samhälle, allt från grundläggande råvaror, såsom energi eller pappersmassa, till specialiserade molekyler som används i exempelvis polymerer, färger och läkemedel. I tillverkningen hanteras ämnen som ibland är energirika eller ohälsosamma. Ett villkor är därför att tillverkningsprocessen utformas och drivs på ett sådant sätt att olyckor inte sker. För att klara det krävs många aktiviteter och åtgärder som syftar till att skydda människor, miljö och egendom från oplanerade eller oväntade allvarliga händelser. Exempel på aktiviteter är riskanalyser, nödlägesplaner, driftrutiner, utbildning och tekniska specifikationer. Exempel på allvarliga händelser är:

  • Utflöde och spridning av ämnen till omgivningen
  • Brand
  • Explosion

IPS - Vad är det?

IPS är en ideell förening utan vinstsyfte. Vi är en plattform för nätverkande, utbildning och forskning inom processäkerhet. Alla företag och organisationer med intresse för processäkerhet kan bli medlemmar. Serviceavgifterna går tillbaks till medlemmarna i form av kostnadsfria

  • Kurser
  • Seminarier
  • Publikationer