Kontakt

Mats Lindgren (Föreståndare)       Anna-Lena Eriksson (Utbildningsansvarig)
mats@ips.se       anna-lena@ips.se
0736-33 60 27       070 616 27 91
Mats       Anna-Lena

 

Adress IPS
  Rönngatan 12
  426 77 Västra Frölunda

 

  

 

Administration

Anna Rawlings vid Demo Group administrerar anmälningar m.m. till våra kurser och seminarier, samt levererar tryckta handledningar på beställning.

E-post anmalanips@demogroup.se
Telefon 070 780 89 96