ATEX - Dammexplosioner: Riskhantering och klassning

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal på anläggningar som hanterar brännbara fasta ämnen, exempelvis trä, papper, plast, torra livsmedel eller metaller, och där finfördelat material hanteras eller kan uppstå. Kursen har en direkt koppling till gällande ATEX-direktiv, med fokus på klassning och krav på utrustning.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskaper om brand- och explosionsrisker och klassningsbegrepp, motsvarande IPS-kursen ”Grundkunskaper om explosiva atmosfärer”.

Omfattning

Kursen omfattar ca 12 studietimmar och består av föreläsningar och kortare övningar.

Innehåll

 • Dammexplosioner-förutsättningar, förlopp och skadeverkningar
 • Riskbedömning
 • Bowtie
 • Explosionsfarlig miljö - klassning
 • Tändriskbedömning
 • Bedömning av konsekvenser
 • Åtgärder för att förhindra dammexplosioner
  • Städning, rengöring
  • Processventilation
  • Inertering
  • Substitution
 • Skadebegränsande åtgärder
  • Tryckavlastning
  • Undertryckning (suppression)
  • Inneslutning
  • Explosionsisolering

Kursledare

Ken Nessvi, Ken Nessvi AB och Pierre Wahlqvist, Brandskyddslaget

Kursmaterial

Dammexplosioner (IPS, 2018)