Mänskliga faktorer i processindustrin

Målgrupp

Kursen riktar sig mot industrin och vänder sig till alla vill som ha kunskap om mänskliga faktorer och betydelsen av sambanden mellan människa, teknik och organisation för säkerheten samt som vill få förståelse för hur detta kan tillämpas i säkerhetsarbetet.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs men viss arbetslivserfarenhet är bra att ha.

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och innehåller både föreläsningar och olika övningar. Kursen varvas mellan att ges digitalt eller fysiskt på plats. Första kurstillfället ges digitalt och är uppdelat på två förmiddagar.

Innehåll

Innehåll

  • Grundläggande teori om MTO (människa, teknik, organisation)
  • Att applicera MTO i praktiken
  • MTO i utvecklingsprocessen
  • Övergripande genomgång av analysmetoder
  • Övergripande genomgång olycksutredning med MTO-perspektiv

Kursledare

Helene Degerman (RISE) och Ulrika Millgård (Vattenfall)

Kursmaterial

Mänskliga faktorer i processindustrin (IPS, 2020)