Mänskliga faktorn i processindustrin

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar på industrier där man behöver kunskap om vilken betydelse mänskliga faktorer har för säkerheten och förståelse för hur vi kan tillämpa detta i säkerhetsarbetet. Kursen hämtar exempel både från processindustri och andra verksamheter.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs men viss arbetslivserfarenhet är bra att ha.

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och innehåller både föreläsningar och olika övningar.

Innehåll

Grundläggande teori om human factors och MTO (människa, teknik, organisation) – systemsyn på säkerhet.

Förståelse för människans förmågor och begränsningar och dess påverkan, eftersom samma förmåga kan vara både en för- och nackdel för säkerheten.

Utifrån användarperspektiv identifiera behov och krav, samt metod för utformning och generella principer för placering ur ett human factorsperspektiv ex. systemdesign och HMI.

Utarbeta procedurer och instruktioner, samt vilka hjälpmedel som kan vara lämpliga och vilken kunskap och utbildning som kan behövas.

En översiktlig genomgång av olycksutredning ur ett MTO-perspektiv och vad vi kan lära av olyckor.

Grundläggande om beteendebaserad säkerhet utifrån olika perspektiv.

Kursledare

Anette Marelod, Cowi AB

Kursmaterial

IPS handledning: Mänskliga faktorn och dess roll i tillbud och olyckor
IPS handledning: Beteendebaserad säkerhet, mirakel eller manipulation?