Kalendarium

Här finns IPS kurser och seminarier ("Interna") samt andra evenemang ("Externa") inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

 

Interna Externa
14–26
Jan

Riskanalysmetoder, vinter 2021

Kurstid: Torsdag 14 januari kl 9-16 (Del 1), måndag 25 januari kl 9-12 (Del 2) och tisdag 26 januari kl 9-15 (Del 3).
Kurserna har delats upp eftersom vi kör på distans, du förutsätts delta på alla pass som ingår i respektive kurs.
Läs mer om kursen och övrig info nedan. Anmäl dig snarast möjligt, dock senast 4 veckor innan kurstillfället. …

27
Jan

Lärande av händelser

Den 27 Januari är det dags igen för ”Lärande av händelser”, denna gång digitalt. Det blir intressanta föredrag, diskussioner och erfarenhetsutbyten om inträffade händelser, systematik för utredning, erfarenhetsåterföring och lärande.
Alla anställda i medlemsföretag/-organisationer är välkomna, deltagande är kostnadsfritt! Länk mejlas till alla anmälda någon dag innan. …

2–4
Feb

Arbetstillstånd och säker avställning

Läs mer om kursen nedan. Tiden är 8.15 - 12.00 den 2 + 4 februari och du förutsetts delta på båda tillfällena. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …

9–10
Feb

Statisk elektricitet

Läs mer om kursen nedan. Tiden är 08.30 - 11.30 den 9 + 10 februari och du förutsetts delta på båda tillfällena. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …

16–17
Mar

Dammexplosioner

Kursen hålls två förmidagar kl 8-12. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

23
Mar

Årsmöte samt föredrag

Hittills planerade föredrag:

Mattias Seth presenterar sitt examensarbete, "Leadership and teamwork in safety-critical systems", som fick IPS pris för bästa examensarbete 2020
Lansering av ny handledning, Metodik och kriterier för miljöriskbedömning avseende kemikalieolyckor (Jan-Ove Ragnarsson, WSP)

25–26
Mar

Reaktivitetsrisker

Kursen hålls två förmidagar kl 8-12. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

13–14
Apr

Konsekvensanalys, gasutsläpp, brand och explosion

Kursen går två förmiddagar kl 8-12. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

13–15
Apr

Arbetstillstånd och säker avställning

Kursen hålls två förmidagar kl 8-12. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

15–16
Apr

Barriärtänkande och barriärvård

Kursen hålls två förmidagar kl 8-12. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

15–27
Apr

Riskanalysmetoder

Kursen hålls tre dagar (15, 20 och 27 april), du förutsätts delta på samtliga pass. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …

20
Apr

SIL i praktiken - Översikt

Kurstid: Tisdag 20 april kl 8-12.
Läs mer om kursen och övrig info nedan.  
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …

21
Apr

SIL i praktiken - Drift och underhåll

Kurstid: Onsdag 21 april kl 8-12.
Läs mer om kursen och övrig info nedan. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …

22–23
Apr

Säker processdesign

Kursen hålls två förmidagar kl 8-12. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

5–6
May

Utredning av tillbud och olyckor

Kursen hålls två förmidagar kl 8-12. 
Anmäl dig redan nu, anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

Inga kommande händelser är planerade.