Kalendarium

Här finns IPS kurser och seminarier ("Interna") samt andra evenemang ("Externa") inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

 

Interna Externa
19
May

Ledningssystem för funktionssäkerhet

Författarna Blenda Weibull och Lars Axelsson presenterar den nya skriften om rutiner för drift och underrhåll av säkerhetskritisk instrumentering, samt de uppdateringar som görs om ledningssystem i de befintliga skrifterna i serien "SIL i praktiken" (SIL-introduktion och -bestämning samt Realisering och drift av säkerhetskritisk instrumentering). Dessutom blir det några fler föredrag på temat funktionssäkerhet.

17
Jun

QRA Workshop

Workshopen är endast för medlemmar i referensgruppen för IPS Projekt 78 Handledning om Kvanititativ Riskanalys. 
Det blir presentationer av första fasen i forskningsprojektet "Standardiseering av risk" vid LTH, samt erfarenheter från Norge som har en etablerad modell för användning av QRA i fysisk planering, samt en eller ett par svenska fallstudier. …

9
Jun

Seminarium om risker vid bränslelagring

Varje år sker olyckor i form av bränder och explosioner vid hantering av biobränslen och avfall. Kommande regelverk och standarder beskriver metoder för riskidentifiering och riskminimering. RISE bjuder därför in till ett seminarium för presentation av de nya riktlinjerna samt diskussion om riskminimering vid fastbränslelagring. 
Läs mer här!

9–10
Dec

Plant and Process Safety

European Process Safety Centre står bakom denna konferensen. Här är en broschyr! Förra årets konferens (2019) i Köln var mycket bra.