Kalendarium

Här finns IPS kurser och seminarier ("Interna") samt andra evenemang ("Externa") inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

 

Interna Externa
25
Apr

Arbetstillstånd och säker avställning

Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Kursen går av stapeln 25/4 kl 08-17.

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 5 000 kr.

26
Apr

Checklistor och mallar för processriskanalys

Inom IPS programkommitté har vi diskuterat möjligheter att förnya de checklistor som finns i ”Handledning för genomförande av riskanalyser inom processindustrin” och nedladdningsbara på hemsidan. Vid denna workshop samlar vi ett begränsat antal ”experter inom området” för att diskutera och bestämma hur vi går vidare. Om du kan bidra med exempel på checklistor och mallar som används inom ditt företag är det ett plus.

14–15
May

Introduktion till processäkerhet

Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Kursen går av stapeln 14-15/5 kl 08-12, båda datumen är obligatoriska. 

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 3 000 kr.

14
May

Ledarskap i MTO-systemet

Föredrag av Jonas Borell, assistant professor och programansvarig för Industrial Engineering and Management vid Lunds Tekniska Högskola. Jonas är också en av de tre lärarna på "Processäkerhet för industrin", distansutbildningen för yrkesverksamma som IPS tog initiativ till och stödjer. Föredraget bygger delvis på innehåll från den kursen.

Om innehållet:

Människor är människor! MTO står för Människa, Teknik och Organisation, ett kunskapsområde där dessa tre delar betraktas som sammanlänkade i ett system. Tanken är att ändringar inom någon av dem alltid påverkar de andra. Genom att utforma arbetsmiljöer och processer med beaktande av MTO-systemperspektivet kan vissa risker elimineras eller minimeras. I detta ingår t ex att arbetsprocesser, rutiner och människa-maskin-gränssnitt ska vara anpassade till människors förmågor och begränsningar. Men vad kan man göra mer? Genom att även beakta ledarskapets betydelse kan man komma ännu längre. Hur fungerar ledarskap i ett MTO-perspektiv? Hur kan det påverka mänskliga fel, olycksrisker eller säkerhetsrelaterade lärprocesser? 

Alla anställda i IPS medlemsföretag är välkomna att delta utan kostnad. Länk för att ansluta mejlas på förmiddagen 2024-05-13 till alla som är anmälda då. Nya anmälda efter det får länken allt eftersom. 

16
May

ATEX - Grundkunskaper om explosiva atmosfärer

Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Kursen går av stapeln 16/5 kl 08-12.

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 3 000 kr.

20–21
May

Mänskliga faktorer

Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Kursen går av stapeln 20-21/5 kl 08-12, båda datumen är obligatoriska. 

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 5 000 kr.

27
May

Introduktion till processäkerhet

Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Kursen går av stapeln 27/5 kl 08-17.

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 5 500 kr.

28
May

ATEX - Grundkunskaper om explosiva atmosfärer

Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Kursen går av stapeln 28/5 kl 08-12.

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 3 500 kr.

28
May

Statisk elektricitet

Kursen går av stapeln 28/5 kl 13-17. Klicka här för att läsa mer om kursen. 

Anmälan öppnar 9 januari kl 13.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, avgiften är då 3 500kr.

11
Jun

Examensarbete om QRA

Maria Weber, student vid masterprogrammet Innovativ och Hållbar Kemiteknik vid Chalmers, har genomfört en QRA för en fiktiv verksamhet, för att testa och åskådliggöra principerna i IPS handledningar, QRA Del 1 och 2.

Sohrab Nassiri på AFRY har varit handledare, och GEXCON via Jonny Danielsson har ställt programvaran RISKCURVES till Marias förfogande.

Vid detta seminarium/webbinarium kommer Maria presentera resultatet av sitt examensarbete. Det kommer finnas gott om tid för frågor och diskussion om allt som har med QRA att göra.

Alla anställda i IPS medlemsföretag och särskilt inbjudna är välkomna att delta utan kostnad. Ange i anmälan om du vill delta på plats eller via länk. Antalet platser hos AFRY är begränsat. Först till kvarn!

Länk för att ansluta digitalt mejlas på förmiddagen 2024-06-10. Nya anmälda efter det får länken allt eftersom. 

 

17
Oct

MSB:s Sevesokonferens

Preliminärt datum. Anmälningsportalen kommer att öppnas under mars/april, mer information kommer då.

2–6
Dec

Global Process Safety Week

To promote the importance of process safety, a global process safety week from Dec 2-6 2024 is facilitated by EPSC, CCPS, AIChE, FABIG and Mary Kay O'Connor. A programwith speakers and webinars will become available. It allows companies and institutions to get involved and use the week to further strengthen safety.

8–11
Jun

Loss Prevention Symposium

Invitation to LOSS PREVENTION 2025

Loss Prevention 2025 Conference will be held on JUNE 8-11, 2025, in Bologna, Italy

Loss Prevention 2025 is organized by AIDIC, The Italian Association of Chemical Engineering and promoted by The Working Party on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries.

Details on the conference and the call for paper may be found atwww.aidic.it/lp2025/

THE DEADLINE FOR ABSTRACT SUBMISSION IS MAY 30, 2024

Abstract submission is possible at the following link: https://aidic.it/lp2025/testoabstract.php

Selected papers will be presented during the conference.