SIL i praktiken - Översikt

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och personal som på något sätt ansvarar för eller arbetar med processanläggningar där det finns säkerhetskritisk instrumentering.

Förkunskaper

Det är en fördel om du först har gått kursen "Introduktion till processäkerhet" (lärarledd eller webb).

Omfattning

Kursen omfattar ca 4 studietimmar och består av föreläsningar och diskussioner.

Innehåll

Syftet med denna kurs är att ge en introduktion till säkerhetskritiska instrumentsfunktioner och - system och en översikt av standarden SS-EN 61511. Den ger även viktiga förkunskaper för den som ska delta på de fördjupande IPS-kurserna om SIL i praktiken, eller på annat sätt fortsätta utveckla sig inom området.

Kursledare

Lars Axelsson, pidab

Kursmaterial

IPS handledning: SIL i praktiken, Del 1: introduktion och SIL-bestämning, 2020