IPS styrelse 2021

Ann Christin Eriksson Ordförande
Christina Bas SEKAB Biofuels & Chemicals AB
Maria Fröberg Nynas AB
Anders Jacobsson AJ Risk Engineering AB
Elisabeth Wahlström  Perstorp AB

 

 

 

 

 

Styrelsen väljs av medlemsföretagen vid årsstämman i mars varje år. Styrelsens huvuduppgift är att se till att föreningens stadgar och budget följs och att medlemmar får största möjliga utbyte av sina insatta medel och andra resurser.