IPS styrelse 2023

 Ann Christin Eriksson  Ordförande
 Christina Bas  SEKAB Biofuels & Chemicals AB
 Maria Fröberg  Nynas AB
 Anders Jacobsson  AJ Risk Engineering AB
 Elisabeth Wahlström  Perstorp AB
 Henrik Hassel   Lunds Tekniska Högskola (suppleant)

 

 

 

 

 

Styrelsen väljs av medlemsföretagen vid årsstämman i mars varje år. Styrelsens huvuduppgift är att se till att föreningens stadgar och budget följs och att medlemmar får största möjliga utbyte av sina insatta medel och andra resurser.