IPS styrelse 2019

Owe Fredholm Ordförande
Christina Bas SEKAB Biofuels & Chemicals AB
Maria Fröberg Nynas AB
Anders Jacobsson AJ Risk Engineering AB
Elisabeth Wahlström  Perstorp AB

IPS styrelse

 

 

 

 

 

Styrelsen väljs av medlemsföretagen vid årsstämman i mars varje år. Styrelsens huvuduppgift är att se till att föreningens stadgar och budget följs och att medlemmar får största möjliga utbyte av sina insatta medel och andra resurser. 

På bilden syns från vänster, styrelsemedlemmarna Anders Jacobsson, Maria Fröberg och Owe Fredholm, samt föreståndaren Mats Lindgren. Christina Bas och Elisabeth Wahlström saknas tyvärr på bilden.