SIL i praktiken - Analysfasen

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal på processindustrier som har skyddsbarriärer i form av säkerhetskritisk instrumentering och som behöver förstå dess roll för processäkerheten. Även andra, som exempelvis levererar tjänster till eller utför tillsyn på sådana anläggningar, har användning för kursen. Kursen vänder sig både till dem som specificerar skyddsbarriärer i processer, till dem som konstruerar instrumentering för att uppfylla säkerhetskraven och till dem som ansvarar för driften av processanläggningar.

Förkunskaper

För att du ska få ut tillräckligt av denna kurs krävs att du har förkunskaper motsvarande kursen SIL i praktiken – Översikt. Viss erfarenhet av riskanalyser, helst genomgången IPS-kurs ”Riskanalys”, samt praktisk erfarenhet av kemiska processer och styrsystem på processanläggningar rekommenderas.

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar och övningar i mindre grupper.

Innehåll

  • Standarden SS-EN 61511:2017, Funktionssäkerhet - Säkerhetskritiska system för processindustrin
  • Säkerhetskritiska instrumentfunktioner & system
  • Riskbedömning
  • Metoder för bestämning av integritetsnivå (SIL-bestämning)
  • Säkerhetskravspecifikation (översikt, funktionskrav)

Kursledare

Lars Axelsson, pidab

Kursmaterial

IPS handledning: SIL i praktiken, Del 1: Introduktion och SIL-bestämning, 2020
IPS handledning: Skyddsbarriäranalys (LOPA) – Vägledning för val av numeriska data, 2016