SIL i praktiken - Introduktion och SIL-bestämning

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal på processindustrier som har skyddsbarriärer i form av säkerhetskritisk instrumentering och som behöver förstå dess roll för processäkerheten. Även andra, som exempelvis levererar tjänster till eller utför tillsyn på sådana anläggningar, har användning för kursen. Kursen vänder sig både till dem som specificerar skyddsbarriärer i processer, till dem som konstruerar instrumentering för att uppfylla säkerhetskraven och till dem som ansvarar för driften av processanläggningar.

Förkunskaper

Det krävs erfarenhet av riskanalyser och helst genomgången IPS-kurs ”Riskanalys” samt praktisk erfarenhet av kemiska processer och styrsystem på processanläggningar för att du ska få ut tillräckligt av denna kurs. Det är också önskvärt att du gått kursen ”Introduktion till processäkerhet” (lärarledd eller IPS webb-utbildning).

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar och övningar i mindre grupper.

Innehåll

  • Standarden IEC 61511
  • SIS livscykel och SIL
  • Säkerhetskritiska instrumentfunktioner & system
  • Riskanalys och tolerabel risk
  • Metoder för bestämning av integritetsnivå, övning i SIL-bestämning

Kursledare

Kenan Asenov, Pidab

Kursmaterial

IPS handledning: SIL i praktiken: Introduktion och SIL-bestämning, 2016
IPS handledning: Skyddsbarriäranalys (LOPA) – Vägledning för val av numeriska data, 2016