Personuppgiftslagen (PUL)

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), ”PUL”. Syftet med PUL är att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet. Enligt PuL får personuppgifter behandlas endast under vissa förutsättningar. Genom att använda sidan samtycker du till att IPS behandlar personuppgifter om dig, i enlighet med vår beskrivning nedan. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss genom att använda sidan.

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar är främst de uppgifter som du lämnar i samband medlemsansökan, beställning av publikationer, prenumeration på vårt nyhetsbrev och anmälningar till våra kurser och seminarier. Uppgifterna är namn och kontaktuppgifter och vad du interagerar med på denna webbsida. Uppgifter om öppnings- och klickfrekvens i våra e-postutskick kommer även att sparas.

Ändamålet med vår behandling av personuppgifter är främst att tillhandahålla material och att administrera och utvärdera våra kurser.

Uppgifterna kommer endast att behandlas av IPS och de företag vi anlitar för kursadministration och fakturering. Vi garanterar att dina personuppgifter hålls konfidentiella och inte används för andra ändamål än vad som angetts ovan. IPS är personuppgiftsansvarig enligt PUL för denna behandling av personuppgifter. (Kontaktperson: Mats Lindgren).

Du har enligt 26 § PUL rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan skickad till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi sparat och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § PUL begära rättelse av personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan också återkalla ditt samtycke. Då kommer vi inte att behandla ytterligare personuppgifter om dig än de vi redan har.