Skademekanismer hos tryckbärande utrustning

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal på processindustrier som behöver få en inblick i vilka skador som förekommer på anläggningens trycksatta utrustningar och vad som driver dessa skador. Hur påverkar konstruktion, drift och förändringar i produktionsförhållandena utrustningens livslängd? Vad behöver man tänka på för att bibehålla kontrollen på status och livslängd i anläggningen och dess komponenter? Kursen behandlar metalliska konstruktionsmaterial.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs, men man bör ha en viss kännedom om hur en modern processanläggning fungerar och hur dess utrustning är uppbyggd av rör och kärl. Det kan också vara bra att ha gått IPS kurs "Introduktion till processäkerhet" (lärarledd eller IPS webb-utbildning).

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar och övningar i mindre grupper.

Innehåll

  • Erosion och kavitation
  • Allmänkorrosion
  • Miljöbetingad korrosion
  • Biologisk korrosion
  • Högtemperaturkorrosion
  • Försprödning
  • Utmattning
  • Krypning
  • Praktiska övningar

Kursledare

Bernt Åke Johansson, DEKRA

Kursmaterial

IPS handledning: Introduktion till skademekanismer hos tryckbärande utrustning