IPS medlemmar

Medlemmar som begär detta har en länk till sin egen hemsida i listan.

Anläggningsägare / Verksamhetsutövare
Konsultföretag, utrustningsleverantörer
Lärosäten, myndigheter, branschorgan, forskningsinstitut
AAK Sweden AB
AB Sandvik Coromant
Akzo Nobel Adhesives AB
Alufluor AB
AstraZeneca AB
Billerud AB, Gruvöns Bruk
BillerudKorsnäs Skog och Industri AB
Boliden Bergsöe AB
Bona AB
Borealis AB
Cambrex Karlskoga AB
Cytiva
Designed Chemistry AB
Domsjö Fabriker AB
E.ON Energiinfrastruktur AB
Eurenco Bofors AB
Flogas Sverige AB
Forsmarks Kraftgrupp AB
Fresenius Kabi AB
Freudenberg Household Products AB
Göteborg Energi AB
Göteborgs Hamn AB
Höganäs AB
Inovyn Sverige AB
Johnson Matthey Formox AB
Karlstads Energi AB
Kraton Chemical AB
Linde Gas AB
Nordic Storage AB
Nouryon Sverige
Nynas AB
Perstorp Oxo AB
Perstorp Specialty Chemicals AB
Preem AB
Recipharm Uppsala AB
Ringhals AB
SCA AB
Scandinavian Tank Storage
Solenis Sweden AB
ST1 Refinery AB
Stena Metall Group
Stora Enso AB
Stora Enso Paper AB
Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening/Södra Cell
The Absolute Company AB
Vattenfall AB
Wellspect Healthcare
Westinghouse Electric Sweden AB
AFRY
AJ Risk Engineering AB
Aon Sweden AB
Briab Brand & Riskingenjörerna AB
Bricon AB
Chematur Engineering AB
DEKRA Industrial AB
Energilösningar Norrland AB
Eriksson Risk Consulting AB
EUP-Risk
FM Global
FVB Sverige AB
If Skadeförsäkring AB
Johan Hortberg
Nevita AB
P&B Brandkonsult AB
pidab AB
Rejlers AB
RiskTec AB
Sigvard Johansson Engineering AB
Stefan Lamnevik AB
Swedish Safety Performance AB
SäkerhetHälsaMiljö-konsult Eva Bergström
Valmet AB
Åvall Risk AB
Arbetsmiljöverket
Drivkraft Sverige AB
FOI
IKEM
KTH Kemi, bioteknik och hälsa/IP
LTH Brandteknik
LTH Kemiteknik
LTH Riskhantering och Samhällssäkerhet
Lunds Universitet Förvaltningen
Lunds Universitet MAX IV Laboratoriet
Länsstyrelsernas Sevesohandläggare
Mittuniversitetet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
RISE
Räddningstjänsten Storgöteborg
Stenungsunds Kommun Vuxenutbildningen