Lärande av händelser

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som utför eller kommer i kontakt med händelseutredningar, och har begränsad kunskap om teoretisk bakgrund och förekommande metoder. Kursen hämtar i första hand exempel från processindustrin.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper om utredningsmetoder krävs, men en viss arbetslivserfarenhet och någon tidigare kontakt med händelseutredningar är bra att ha med sig. Det är även en fördel om man gått kursen "Introduktion till processäkerhet" (Lärarledd eller e-learning) och "Mänskliga faktorer".

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar, diskussioner i helklass och övningar i mindre grupper.

Innehåll

Varför händer olyckor - olycksmodeller

Systematik för lärande av händelser

Händelseanalys med MTO-perspektiv (inkl grupparbete)

Insamla och organisera fakta

Analysera orsaker

Föreslå och genomföra åtgärder, analysera trender

Kursledare

Jonas Åvall (Åvall Risk) och Per Woxmark (Swedish Safety Performance)

Kursmaterial

Utreda tillbud och olyckor i processindustrin (IPS, 2008)