Kalendarium

Här finns IPS kurser och seminarier ("Interna") samt andra evenemang ("Externa") inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

 

Interna Externa
7
Sep

Lansering av IPS nya skrift, QRA Del 2

Agenda
QRA Del 2 presenteras översiktligt av författarna, Johan Ingvarson (J. I. Riskkonsult), Terje Egeberg (ORS Consulting), Sohrab Nassiri (AFRY) och Fredrik Nystedt (Briab). Inledning av IPS projektledare Anders Jacobsson. …

15
Sep

ATEX-projektet - Översikt

Resultatet av IPS ATEX-projekt presenteras översiktligt av medlemmar i projektgruppen
1. Översikt - Förste syfte och innebörd av ATEX-reglerna
2a. Utbildning i klassning - brandfarlig vara, för industrier
2b. Utbildning i klassning - brännbart damm, för industrier
3. Utrustning för explosionssfarlig miljö - Konsten att beställa rätt
4. …

23
Sep

SIL i praktiken - Översikt

Klicka här för att läsa mer om kursen. 
Anmälan öppnar 1 augusti kl 10 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …

4
Oct

Workshop om digitala arbetstillståndssystem

Preliminärt program

Resultat av den enkäte som genomförts under 2 kvartalet 2022 presenteras.
Några företag presenterar sitt system och sina erfarenheter.
Erfarenhetsutbyte i mindre grupper

Antalet deltagare kommer vara begränsat. Företag som besvarat enkäten har förtur till två platser.

11
Oct

Den (o)mänskliga faktorn

Webbinarium med Lena Kecklund, VD för MTO Säkerhet AB, och Bengt Sandblad, professor emeritus vid Uppsala Universitet.

Människa Teknik Organisation
Digitalisering och automatisering

Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets. Länk för att ansluta mejlas någon dag innan webbinariet till alla som anmält sig.

21
Oct

SIL i praktiken - Översikt

Klicka här för att läsa mer om kursen. 
Anmälan öppnar 1:a september kl 12.00 och stänger 3 veckor innan respektve kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …

7–18
Nov

IPS Höstkursveckor

Höstens kurser planeras och läggs till i kalendariet efterhand.
Anmälan öppnar 1:a september kl 12.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …

22–23
Nov

Mänskliga faktorer

Klicka här för att läsa mer om kursen.  
Anmälan öppnar 1:a september kl 12.00 och stänger 3 veckor innan respektive kurstillfälle. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …