Kalendarium

Här finns IPS kurser och seminarier ("Interna") samt andra evenemang ("Externa") inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

 

Interna Externa
17
Oct

Besök Max IV Laboratoriet

Studiebesök på Max IV laboratoriet, torsdag 17/10
Visning av Max IV Laboratoriet, samt presentation om verksamheten inklusive risker och säkerhetsarbete.
MAX-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning med Lunds universitet som värd. …

24
Oct

IPS medverkar på Water and Waste

Nätverksfrukost med föredrag, "Introduktion till processäkerhet", av IPS föreståndade Mats Lindgren. På eftermiddagen föredrag om "Människans förmågor och begränsningar", av IPS kursledare Anette Marelod, COWI.
Klicka här för information om Water and Waste samt kostnadsfri registrering.

11–22
Nov

Höstkursveckor

För detaljerat program och information om kurserna KLICKA HÄR (öppnas som pdf). Anmäl dig genom att skrolla ned till aktuell kurs senast måndag 28 oktober för kurserna 11-15 november, och senast måndag 4 november för kurserna 18-22 november. Anställda i medlemsföretag deltar utan kursavgift, övriga är välkomna i mån av plats och då kostar det 3 500 kr/kursdag.
 
 
 

3
Dec

HSSM Ledningssystem och Revision

Kursen utgår från IKEM:s nyligen uppdaterade skrifter, ”Integrerat ledningssystem för hälsa, säkerhet, security och miljö” och ”HSSM-revision”. 
Innehållet i skrifterna gås igenom, med praktiska tips och diskussioner kring rutiner, implementering, efterlevnad m.m. Deltagarna ges möjlighet att presentera och diskutera egenbedömningar enligt utvalda delar av mallen i ”HSSM revision”. …

15
Jan

HSSM Ledningssystem och Revision

Kursen utgår från IKEM:s nyligen uppdaterade skrifter, ”Integrerat ledningssystem för hälsa, säkerhet, security och miljö” och ”HSSM-revision”. 
Innehållet i skrifterna gås igenom, med praktiska tips och diskussioner kring rutiner, implementering, efterlevnad m.m. Deltagarna ges möjlighet att presentera och diskutera egenbedömningar enligt utvalda delar av mallen i ”HSSM revision”. …

30
Jan

Seminarium om lärande av händelser

Kontakta föreståndaren om du kan tänka dig att presentera en inträffad olycka/tillbud. Förutom händelsebeskrivningar kan följande vara intressant att belysa och diskutera:
- Utredningsmetodik
- Orsaker (direkta och indirekta)
- Konsekvenser
- Åtgärder (tekniska/organisatoriska)

6–8
Nov

Kvalificerad olycksutredningsmetodik (Träff 3)

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp erbjuds sedan 15 år och har haft 350 deltagare från en rad olika kommuner, myndigheter och företag. Kursen vänder sig till dig som har intresse av utredningar av olyckor och tillbud och som arbetar inom myndighet, offentlig eller privat verksamhet.
Kursträffarna genomförs på Hotell Statt i Katrineholm. …

27–28
Nov

Brandfarlig Vara 2019

Brandfarlig vara 2019 är en riksomfattande konferens och mötesplats där industri, myndigheter och räddningstjänst träffas för att nätverka och diskutera.Årets program håller på att sammanställas men redan nu är det klart att MSB kommer för att bl.a berätta om de nya gasföreskrifterna. …

27–29
Nov

Kvalificerad olycksutredningsmetodik (Träff 4)

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp erbjuds sedan 15 år och har haft 350 deltagare från en rad olika kommuner, myndigheter och företag. Kursen vänder sig till dig som har intresse av utredningar av olyckor och tillbud och som arbetar inom myndighet, offentlig eller privat verksamhet.
Kursträffarna genomförs på Hotell Statt i Katrineholm. …

11–12
Dec

Plant & Process Safety

European Conference 2019 on Plant and Process Safety arrangeras av EPSC (European Process Safety Centre). Läs mer här! IPS medlemmar får det rabatterade priset (€ 450), tack vare att vi är medlemmar i EPSC. Ange "Reduced price as IPS member" vid anmälan.