Kalendarium

Här finns IPS kurser och seminarier ("Interna") samt andra evenemang ("Externa") inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

 

Interna Externa
27
Sep

Information om distansutbildning vid LTH, Processäkerhet för industrin

Forskare och lärare vid Lunds Tekniska Högskola presenterar den nya distansutbildningen "Processäkerhet för industrin, 15 högskolepoäng", som startar i januari 2022.
Läs mer om kursen här! IPS har bidragit till att få kursen till stånd. Vi tror att den kommer vara väldigt intressant och givande för den som vill skaffa sig en gedigen teoretisk grund inom mänskliga, tekniska och organisatoriska aspekter av processäkerhet. …

30
Sep

SIL i praktiken - Översikt

Anmälan öppnar torsdag 2/9 kl 10.00 och stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

1
Oct

SIL i praktiken - Drift och underhåll

Anmälan öppnar torsdag 2/9 kl 10.00 och stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

14–15
Oct

Introduktion till processäkerhet

Kursen hålls två förmidagar kl 8-12.
Anmälan öppnar torsdag 2/9 kl 10.00 och stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …

20–21
Oct

Dammexplosioner

Kursen hålls två förmidagar kl 8-12. 
Anmälan öppnar torsdag 2/9 kl 10.00 och stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. …

28
Oct

Skademekanismer - Teori

Anmälan öppnar torsdag 2/9 kl 10.00 och stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

29
Oct

SIL i praktiken - Översikt

Anmälan öppnar torsdag 2/9 kl 10.00 och stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

9–19
Nov

Höstkursveckor

Programmet nedan, för fysiska kurser i Göteborg, är preliminärt. Anmälan öppnar 2/9 kl 10.00. …

11
Nov

Skademekanismer - Workshop

Anmälan öppnar torsdag 2/9 kl 10.00 och stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

25
Jan

Lärande av händelser

IPS stora årliga evenemang, workshop om lärande av händelser, blir denna gång helt digital. Dert blir föredrag om  inträffade olyckor/tillbud och systematik för utredning och lärande. Specialtema denna gång är "övergripande analys av alla mindre händelser i en verksamhet".
Kontakta föreståndaren (mats@ips. …

27
Sep

Brandfarlig vara – när det som inte får hända händer

På Brandskyddsföreningens kostnadsfria webbinarium får du ta del av erfarenheter från en brand från ett av våra största oljeraffinaderier. Du kommer också att få lyssna till personer i rollen som föreståndare, från olika branscher, dela med sig av lärdomar de samlat på sig under åren. …

7
Oct

Den omänskliga faktorn

I början av 2021 publicerades boken ”Den (o)mänskliga faktorn: MTO: digitalisering och automatisering för säkerhet och hållbarhet”, skriven av Lena Kecklund och Bengt Sandblad. I boken beskrivs MTO-begreppet och en rad olika verktyg som praktiskt kan användas i olika verksamheter för att analysera och hantera komplexa risker. …

13–14
Oct

Big Data and Digitalization

The conference on Big Data and Digitalization to the advantage on process safety will be held again as a virtual event to allow broad participation. Reserve the date: Oct 13&14 in the afternoon. Please invite your experts on the topic to send in an abstract by 15 June. 

19
Oct

Sevesokonferensen

MSB har meddelat att Sevesokonferensen 2021 blir digital och att datum blir 19 oktober. Mer information kommer.

7–8
Dec

The European Conference on Plant & Process Safety

The European Conference on Plant & Process Safety is planned for Dec 7 & 8 this year in Antwerp. We still have a few places available for EPSC members to present. Please share your interest / topic. Also reserve the date in your calendar for this conference.

10–16
Jan–Dec

Processäkerhet för industrin (2022)

Denna uppdragsutbildning som ges av Lunds Tekniska Högskola (LTH), erbjuder en fördjupad kompetens för yrkesverksamma som arbetar med processäkerhet inom industrin. Syftet med utbildningen är att ge en kunskapsbas om hur processrisker i industrin hanteras effektivt. Utbildningen kopplar ihop teoretiska och vetenskapliga principer och ramverk med praktisk tillämpning för att erbjuda en helhetsbild av riskhanteringsprocessen inom processindustrin. …