Kalendarium

Här finns IPS kurser och seminarier ("Interna") samt andra evenemang ("Externa") inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

 

Interna Externa
25
Jan

Lärande av händelser

IPS stora årliga evenemang, workshop om lärande av händelser, blir helt digital även denna gång. Det blir föredrag om  inträffade olyckor/tillbud och systematik för utredning och lärande. Specialtema denna gång är "övergripande analys av alla mindre händelser i en verksamhet".
Preliminärt program (länk)
Anmäl dig senast 2022-01-24 kl 14:00. …

9–10
Mar

Riskanalysmetoder

Anmälan öppnar kl 10.00 24/1 2022.
Anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

15–16
Mar

Seminarier och årsmöte

Preliminärt program
Tisdag 15 mars
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 17:00 Föredrag, ev. gruppdiskussioner (fler inslag kommer)

Inledning (IPS företrädare)


IPS QRA-projekt: Metodvägledning för kvantitativ riskanalys (Johan Ingvarson, doktorand vid LTH)


Föredrag och övning utifrån boken "Den (o)mänskliga faktorn: MTO. …

17–18
Mar

Arbetstillstånd och säker avställning

Anmälan öppnar 24/1 kl 10.00 och stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

18
Mar

SIL i praktiken - Översikt

Anmälan öppnar kl 10.00 den 24/1 och stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

29–30
Mar

Mänskliga faktorer i processindustrin

Anmälan öppnar måndag 24/1 kl 10.00 och stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

5–6
Apr

Barriärtänkande och barriärvård

Anmälan öppnar 24/1 kl 10.00 och stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. …

17
May

Workshop med Jean-Christoph Le Coze

Jean-Christophe Le Coze är en fransk säkerhetsforskare som har skrivit flera böcker och en mängd artiklar i vetenskapliga tidskrifter som t.ex. Safety Science. 
Denna workshop är en fortsättning på webbinariet den 3 maj, då Jean-Christoph pratar om innehållet i boken, Post Normal Accident. …

10–16
Jan–Dec

Processäkerhet för industrin (2022)

Denna uppdragsutbildning som ges av Lunds Tekniska Högskola (LTH), erbjuder en fördjupad kompetens för yrkesverksamma som arbetar med processäkerhet inom industrin. Syftet med utbildningen är att ge en kunskapsbas om hur processrisker i industrin hanteras effektivt. Utbildningen kopplar ihop teoretiska och vetenskapliga principer och ramverk med praktisk tillämpning för att erbjuda en helhetsbild av riskhanteringsprocessen inom processindustrin. …