IPS är medlem i EPSC som har massor av intressant material på sina webbsidor (www.epsc.be), särskilt efter inloggning till "members area". Kontaktpersoner kan få tillgång till EPSC's låsta sidor utan kostnad genom att registrera sig här och välja IPS som ”Company” .

EPSC's månatliga "learning sheets" beskriver inträffade olyckor och viktiga lärdomar. Från och med november 2019 har IPS översatt dem till svenska och dessa finns här.