Arbetstillstånd och säker avställning

Målgrupp

Kursen vänder sig till dem som i sitt dagliga arbete förbereder processutrustning för underhållsarbete och/eller godkänner tillstånd. Även andra som är inblandade i eller ansvarar för avställning av utrustning och gasfrimätning inför inträde i utrustning har nytta av kursen, liksom de som arbetsleder underhållsarbete i processanläggningar eller som bedriver tillsyn.

Förkunskaper

Praktisk erfarenhet från processindustrin är bra att ha i grunden, och gärna en ingenjörsutbildning. Det är en fördel att först ha gått IPS kursen "Introduktion till processäkerhet" (lärarledd eller webbkurs).

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar och övningar i mindre grupper.

Innehåll

  • Exempel på faror och olyckor i samband med olika typer av arbeten (heta arbeten, slutna utrymmen, trycksatta anordningar, kemikalier)
  • Lagstiftning
  • Arbetstillstånd (procedur, organisation och system)
  • Säker avställning (metodik)
  • Gasfrimätning (översiktligt)

Kursledare

Jan Nählinder, VB Risk Management

Kursmaterial

IPS: Arbetstillstånd och säker avställning (IPS, 2019)