Säker processdesign

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som på olika sätt arbetar med att förebygga olyckor i processindustrier, och som vill öka sin förståelse för processdesignens betydelse. Målgruppen kan vara personal (även chefer) som utifrån olika aspekter arbetar med detta – drift, underhåll, hälsa-säkerhet-miljö, processteknik, design och projekt.

Förkunskaper

Praktisk erfarenhet från processindustrin är bra att ha i grunden, och gärna en ingenjörsutbildning. Det är en fördel att först ha gått IPS kursen "Introduktion till processäkerhet" (lärarledd eller webbkurs).

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar och övningar i mindre grupper.

Innehåll

Detta blir det första tillfället för denna nya kurs. Programmet är inte helt klart, men kursen kommer att utgå från den nya handledningen med samma namn. Kursledare är Jonas Rudling, pidab. Mer information kommer under februari.

Kursledare

Jonas Rudling, Pidab

Kursmaterial

IPS Handledning Säker processdesign