Säker processdesign

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som på olika sätt arbetar med processdesign och/eller förebyggande av olyckor i processindustrier, och som vill öka sin förståelse för processdesignens betydelse för säkerheten. Målgruppen kan vara personal (även chefer) som utifrån olika aspekter arbetar med detta; Drift, underhåll, hälsa-säkerhet-miljö, processteknik, design och projekt.

Förkunskaper

Praktisk erfarenhet från processindustrin är bra att ha i grunden, och gärna en ingenjörsutbildning. Det är en fördel att först ha gått IPS kursen "Introduktion till processäkerhet" (lärarledd eller webbkurs).

Omfattning

Kursen omfattar ca 15 studietimmar och består av föreläsningar och övningar i mindre grupper. Från och med hösten 2022 har kursen utökats från en till två dagar.

Innehåll

Kursens syfte är att förmedla kunskap om viktiga processäkerhetsaspekter avseende design av processystem, samt att bidra till ökat fokus på processdesignens betydelse för processäkerheten. Huvudområdena i kursen är:

  • Övergripande strategier för säker design av processystem /-utrustningar

  • Projektprocessen

  • Anläggningens layout  

  • Bestämning av designparametrar

  • Design av olika utrustningstyper

     

Kursledare

Jonas Rudling, Pidab

Kursmaterial

IPS Handledning Säker processdesign (2020).