Filmer

U.S. Chemical Safety Board (CSB) har tagit fram ett antal filmer som illustrerar olycksmekanismer och bakomliggande orsaker på ett mycket pedagogiskt sätt. Filmerna kan spelas upp eller laddas ner från CSB:s hemsida (www.csb.gov).

IPS har låtit sätta svensk text till en handfull av dessa filmer. Borealis och MSB har också ställt textningar till förfogande. Dessa svenktextade filmer återfinns nedan.

Om du är medlem i IPS och önskar en nedladdningsbar version - kontakta föreståndaren så får du en länk till Vimeo där filmen kan laddas ner.

Dammexplosioner

Denna film berättar om fenomenet dammexplosioner, inklusive bakomliggande orsaker och förebyggande åtgärder. Exempel tas från flera olika olyckor med bland annat polyetendamm, metalldamm och sockerdamm inblandade.

Reaktivitetsrisker

Denna film illustrerar fyra olika olyckor som orsakades av reaktioner mellan kemiska ämnen (20 min).

Mänskliga misstag

Filmen illustrerar en olycka vid Formosa Plastics i Illinois i USA, där 5 människor omkom på grund av ett typiskt mänskligt misstag i kombination med bristande utrymningsrutiner (11 min).

Faror med kvävgas

Filmen visar varför två människor omkom på grund av kvävning vid underhållsarbete i anslutning till ett kärl vid ett raffinaderi (12 min).

Ansamling av brännbar gas

Filmen illustrerar faran med att brännbar gas tillåts ansamlas i ett delvis slutet utrymme. I det här fallet var det acetylen som ansamlades kring tankar som byggts in med ett väderskydd (7 min).

Explosionen vid BP:s raffinaderi i Texas City, 2005 (lång version)

Olyckan och dess orsaker illustreras av två filmer, dels en kort version som visar själva händelseförloppet omedelbart i anslutning till olyckan (ca 6 min), dels en lång version som diskuterar de bakomliggande orsakerna (ca 55 min). Borealis har ställt textningen av den längre filmen till IPS förfogande.

Nödlägesplanering

Filmen redogör för erfarenheter från flera olyckor där brister i nödlägesplanering ledde till allvarligare konsekvenser av olyckorna än nödvändigt (21 min). Översättningen har ställts till förfogande av MSB.

Explosion orsakad av statisk elektricitet

Denna film illustrerar en av farorna med statisk elektricitet genom att berätta om en olycka där ett lösningsmedel laddades upp med statisk elektricitet vid fyllning av en tank. En bristfälligt jordad flottör alstrade en gnista som antände lösningsmedelsångorna ovanför vätskeytan.

Fire in Baton Rouge

Denna CSB-film handlar om en brand vid ExxonMobils raffinaderi i Louisiana, USA, som uppstod när operatörer av misstag lossade fel muttrar på en ventil för isobutan. Det var ett äldre ventilarrangemang, som inbjöd till felhandlande. Filmen är drygt 8 min lång och försedd med svensk text.

Explosionen vid BP:s raffinaderi i Texas City, 2005 (kort version)

Olyckan och dess orsaker illustreras av två filmer, dels en kort version som visar själva händelseförloppet omedelbart i anslutning till olyckan (ca 6 min), dels en lång version som diskuterar de bakomliggande orsakerna (ca 55 min). Borealis har ställt textningen av den längre filmen till IPS förfogande.

Fel koppling - Giftigt resultat

Denna film handlar om ett utsläpp av giftiga gaser i sambandet lossning av tankbil vid en kemisk industri i USA. Tankbilsföraren kopplade slangen på fel röranslutning, så att svavelsyra gick in i en cistern med natriumhypoklorit varvid kraftig exoterm reaktion och klorgasbildning uppstod. Filmen är ca 11 minuter lång.

 

Andra säkerhetsfilmer

På CSB:s hemsida (www.csb.gov/videoroom) finns många fler filmer (på engelska) om olika olycksrisker, som alla kan rekommenderas varmt.

Norsk olje- och petrokemisk industri har också tagit fram ett antal filmer som kan nås på  följande länk: https://samarbeidforsikkerhet.no/sikkerhetsfilmer/ 

En film från Dutch Safety Board om explosionen 2014 vid Shell's petrokemianläggning i Mordijk, Nederländerna: https://youtu.be/JcAFkMX8XJM

Den franska byrån BARPI, som sköter olycksdatabasen ARIA, har tagit fram en film om en olycka med fosgen, och hur tolkning av processinformation och beslut förvärrade situationen: https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/video/films/film-alarme-toxique-en-salle-de-controle/