Ansamling av brännbar gas

Filmen illustrerar faran med att brännbar gas tillåts ansamlas i ett delvis slutet utrymme. I det här fallet var det acetylen som ansamlades kring tankar som byggts in med ett väderskydd (7 min).