IPS programkommitté 2019

   
Lisbeth Billstedt Göteborgs Hamn AB
Claes Broman Borealis AB
Helge Düring AstraZeneca AB
Owe Fredholm IPS ordförande
Sigvard Johansson Sigvard Johansson Engineering AB
Bo Karlsson Preem AB
Malin Liljesson Södra Skogsägarna Ek. För.
Mats Lindgren IPS föreståndare
Jo-Anne Norén Cambrex Karlskoga AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Programkommitténs medlemmar väljs av årsstämman i mars varje år. Ordförande och föreståndare är permanenta medlemmar.

Programkommitténs uppgift är att utforma och följa upp föreningens olika medlemsaktiviteter, såsom utbildningar, seminarier, projekt, publikationer och studiebesök. Programkommitténs arbete styrs av föreningens program, arbetsordningen och styrelsens beslut.