IPS programkommitté 2023 

Linda Berglund AstraZeneca
Ulf Bergstrand IKEM
Ann Christin Eriksson IPS ordförande
Anna-Lena Eriksson IPS utbildningsansvarig
Emelie Forss Kemira
Per Johnsson Cytiva
Bo Karlsson IPS hedersmedlem
Mats Lindgren IPS föreståndare
Sanna Nordlund Oatly
Maria Svärd AFRY
Rikard Widell Inovyn
Ann-Sofie Winge Univar Solutions
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programkommitténs medlemmar väljs av årsstämman i mars varje år. Ordförande, föreståndare och utbildningsansvarig är permanenta medlemmar.

Programkommitténs uppgift är att utforma och följa upp föreningens olika medlemsaktiviteter, såsom utbildningar, seminarier, projekt, publikationer och studiebesök. Programkommitténs arbete styrs av föreningens stadgar, arbetsordning, program och styrelsebeslut.