Statisk elektricitet

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal inom industrier som hanterar brandfarliga pulver, vätskor och gaser, och som behöver förstå hur statisk elektricitet kan leda till antändning och hur man förebygger detta. Även andra, som exempelvis levererar tjänster till industrin eller utövar tillsyn, har nytta av kursen.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs, men det är en fördel att känna till hur industriell hantering går till. Kompletterande kurser är "Dammexplosioner" och "Brand och explosion", som behandlar vad antändning kan leda till.

Omfattning

Kursen omfattar ca 4 studietimmar. Huvuddelen består av föreläsningar och klassdiskussioner, men också några kortare övningar.

Innehåll

  • Uppladdning, varför uppstår statisk elektricitet
  • Urladdning, energier och antändningsrisker
  • Förebyggande av uppladdning
  • Förebyggande av urladdning
  • Speciella åtgärder för oledande material

Kursledare

Mikael Olsson, Exolusions

Kursmaterial

IPS handledning "Statisk elektricitet"