Reaktivitetsrisker

Målgrupp

Kursen vänder sig till dem som utvecklar eller hanterar exoterma reaktioner eller kemikalier med en inneboende risk för termiskt sönderfall eller andra farliga reaktioner. Kursen är till nytta både för dem som utvecklar nya syntesreaktioner, i syfte att uppnå inbyggd säkerhet i reaktionen, men också för dem som har en färdig produktionsprocess eller kemikalie att hantera.

Förkunskaper

En kemiutbildning är bra att ha i grunden, men är inte nödvändig om man har praktisk erfarenhet från kemisk tillverkning och ett särskilt intresse att fördjupa sig.

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar och kortare övningar.

Innehåll

Kursen ger kunskap att bedöma kemiska reaktivitetsrisker, vilka mätmetoder som finns tillgängliga för att ta fram nödvändig processäkerhetsdata och vilka metoder som används för att minska och hantera riskerna.

  • Inträffade olyckor
  • Grundläggande reaktionsteknik
  • Termisk stabilitet
  • Reaktivitetsrisker för olika reaktioner (satsvisa, semi-satsvisa, kontinuerliga, återloppskokning)
  • Reaktivitetsrisker vid torkning och lagring
  • Mätmetoder
  • Skyddsmetoder
  • Kunskapsprov

Kursledare

Tomas Lackman, AFRY

Kursmaterial

Reaktivitetsrisker (IPS, 2013)