ATEX - Klassning av explosionsfarliga områden (gas och vätska)

Målgrupp

Kursen ger en introduktion till klassning av explosionsfarliga områden som uppkommer av gas, ånga eller dimma, med fokus på den riskbaserade metodik som presenteras i SEK Handbok 426. Kursen vänder sig till dem som vill ha en introduktion och grundkunskap inför att själva arbeta med klassningsplaner eller som beställare av sådana tjänster.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskaper om brand- och explosionsrisker och klassningsbegrepp, motsvarande IPS-kursen ”Grundkunskaper om explosiva atmosfärer”.

Omfattning

Kursen omfattar cirka 8 studietimmar med föreläsning, diskussioner och beräkningsövningar.

Innehåll

Kursen börjar med en introduktion till klassning av explosionsfarliga områden. Olika metoderna nämns övergripande men fokus ligger därefter på riskbaserad metodik (beräkningar och bedömningar). Vi går igenom den metodik som presenteras i SEK Handbok 426 steg för steg;

  1. Typ av riskkälla        
  2. Utsläppsflöde
  3. Utspädningsgrad
  4. Ventilationens tillgänglighet
  5. Typ av zon
  6. Zonens utsträckning

För varje steg görs praktiska övningar med stöd av ett beräkningsverktyg (Excelark).

Kursledare

Erik Bryngelsson och Jens Bengtsson (Briab)

Kursmaterial

Presentationsbilder, övningsmaterial, samt beräkningshjälpmedel (pdf- och excelfiler mejlas till deltagarna innan kursen).
Dessutom är det en fördel att ha tillgång till SEK Handbok 426.