Externa kurser och seminarier

Här lägger IPS in länkar till externa kurser och seminarier som bedöms vara av intresse för medlemsföretagen. IPS tar dock inget ansvar för kvaliteten på sådana kurser.

- Kurser i olycksutredning (Karlstads Universitet i samarbete med MSB och NFO)

- Säkerhetskulturnätverkets seminarier

- Human Factors in Health and Safety (IChemE training programme)