Beställa publikationer

Du kan beställa våra publikationer här. Fyll i dina uppgifter och välj de du vill ha så skickas ett e-postmeddelande till administratören. Du kommer att få en faktura skickad till den faktureringsadress du anger.

Priser anges exkl. moms. En expeditionsavgift på 100 kr exkl. moms tillkommer för varje leverans, samt kostnad för porto/paketavgift.

Publikationer

-
+
"Downsizing" - Cutting down within the Industry - a Process Safety Risk (2006)
200 kr
-
+
"Downsizing" - en processäkerhetsrisk (2011)
200 kr
-
+
Användning av processäkerhetsindikatorer (2018)
200 kr
-
+
Arbetstillstånd och säker avställning (2019)
500 kr
-
+
ATEX; Drift och underhåll (2022)
200 kr
-
+
ATEX; Grundkunskap om explosiva atmosfärer (2022)
200 kr
-
+
ATEX; Utrustning (2022)
200 kr
-
+
Bemannade byggnader i processindustrin (2017)
300 kr
-
+
Beteendebaserad säkerhet (2008)
200 kr
-
+
Dammexplosioner (2018)
300 kr
-
+
Dust explosions (2006)
200 kr
-
+
Egenskaper hos ämnen som vid transport klassas som farlig gods (2009)
200 kr
-
+
Entreprenadsäkerhet (2017)
300 kr
-
+
Handledning för genomförande av riskanalyser inom processindustrin (2018)
500 kr
-
+
Handledning i barriärvård inom processindustrin (2015)
300 kr
-
+
Handledning om riskkriterier (2012)
300 kr
-
+
Handledning om Rutiner för Fortlöpande Tillsyn (2019)
300 kr
-
+
Introduktion till processäkerhet (2010)
300 kr
-
+
Introduktion till skademekanismer hos tryckbärande utrustning (2014)
400 kr
-
+
Konsekvensanalys; Utflöde av gaser och vätskor, brand och explosion (2022)
300 kr
-
+
Lärande av händelser - Andra loopen (2024)
200 kr
-
+
Larmhantering i processindustrin (2010)
200 kr
-
+
Mänskliga faktorer i processindustrin (2020)
400 kr
-
+
Miljöriskbedömning (2021)
300 kr
-
+
Omtalade olyckor i processindustrin (2020)
200 kr
-
+
Processäkerhet för operatörer - Anvisning för kursledaren (2018)
200 kr
-
+
Processäkerhet för operatörer - Kompendium för kursdeltagare (2018)
300 kr
-
+
Processäkerhet för operatörer - Presentationsbilder med föreläsaranteckningar (2018)
500 kr
-
+
Processäkerhetens grundregler (2021)
50 kr
-
+
Processimulatorer för operatörsträning och riskanalys (2009)
200 kr
-
+
QRA - Del 1 (2021)
300 kr
-
+
QRA Del 2 (2022)
400 kr
-
+
Reaktivitetsrisker (2013)
300 kr
-
+
Säker processdesign (2020)
500 kr
-
+
Säker uppstart (2023)
500 kr
-
+
Säker utformning av driftledningscentraler (2009)
300 kr
-
+
Säkerhetsindikatorer med fokus på processäkerhet (2010)
200 kr
-
+
Säkert projekt- och UH-arbete under drift (2013)
200 kr
-
+
Säkra modifieringar i processindustrin (2005)
200 kr
-
+
Screeningmetoder för tidig identifiering av mellanprodukter i syntesarbete som explosivämnen (2010)
200 kr
-
+
SIL i praktiken, Del 1 - Introduktion och SIL-bestämning (2020)
500 kr
-
+
SIL i praktiken, Del 2 - Specifikation och realisering (2023, 4:e utgåvan)
600 kr
-
+
SIL i praktiken, Del 3 - Drift och underhåll (2020)
400 kr
-
+
Skyddsbarriäranalys (LOPA) - Vägledning för val av numeriska data (2016)
200 kr
-
+
Statisk elektricitet (2004)
200 kr
-
+
Utreda tillbud och olyckor i processindustrin (2008)
200 kr
-
+
Vätgashandbok (2003)
200 kr

Frakt- och expeditionsavgift
100 kr
Total
100 kr

Uppgifter

Leveransadress

Faktureringsuppgifter

Faktureringsalternativ