Beställa publikationer

Du kan beställa våra publikationer här. Fyll i dina uppgifter och välj de du vill ha så skickas ett e-postmeddelande till administratören. Du kommer att få en faktura skickad till den faktureringsadress du anger.

Priser anges exkl. moms. En frakt- och expeditionsavgift om 80 kr exkl. moms tillkommer för alla leveranser.

För paketleveranser (>2 kg) tillkommer dessutom Postens paketavgift.

Publikationer

-
+
"Downsizing" - Cutting down within the Industry - a Process Safety Risk (2006)
200 kr
-
+
"Downsizing" - en processäkerhetsrisk (2011)
200 kr
-
+
Användning av processäkerhetsindikatorer (2018)
200 kr
-
+
Arbetstillstånd och säker avställning (2019)
500 kr
-
+
ATEX; Drift och underhåll (2022)
200 kr
-
+
ATEX; Grundkunskap om explosiva atmosfärer (2022)
200 kr
-
+
ATEX; Utrustning (2022)
200 kr
-
+
Bekämpning av gasutsläpp (2008)
200 kr
-
+
Bemannade byggnader i processindustrin (2017)
300 kr
-
+
Beteendebaserad säkerhet (2008)
200 kr
-
+
Dammexplosioner (2018)
300 kr
-
+
Dust explosions (2006)
200 kr
-
+
Egenskaper hos ämnen som vid transport klassas som farlig gods (2009)
200 kr
-
+
Entreprenadsäkerhet (2017)
300 kr
-
+
Exempelsamling Processäker Design (2016)
300 kr
-
+
Handledning för genomförande av riskanalyser inom processindustrin (2018)
500 kr
-
+
Handledning i barriärvård inom processindustrin (2015)
300 kr
-
+
Handledning om riskkriterier (2012)
300 kr
-
+
Handledning om Rutiner för Fortlöpande Tillsyn (2019)
300 kr
-
+
Introduktion till processäkerhet (2010)
300 kr
-
+
Introduktion till skademekanismer hos tryckbärande utrustning (2014)
400 kr
-
+
Konsekvensanalys; Utflöde av gaser och vätskor, brand och explosion (2022)
300 kr
-
+
Larmhantering i processindustrin (2010)
200 kr
-
+
Mänskliga faktorer i processindustrin (2020)
400 kr
-
+
Miljöriskbedömning (2021)
300 kr
-
+
Omtalade olyckor i processindustrin (2020)
200 kr
-
+
Processäkerhet för operatörer - Anvisning för kursledaren (2018)
200 kr
-
+
Processäkerhet för operatörer - Kompendium för kursdeltagare (2018)
300 kr
-
+
Processäkerhet för operatörer - Presentationsbilder med föreläsaranteckningar (2018)
500 kr
-
+
Processäkerhetens grundregler (2021)
50 kr
-
+
Processimulatorer för operatörsträning och riskanalys (2009)
200 kr
-
+
QRA - Del 1 (2021)
300 kr
-
+
QRA Del 2 (2022)
400 kr
-
+
Reaktivitetsrisker (2013)
300 kr
-
+
Säker processdesign (2020)
500 kr
-
+
Säker uppstart (2023)
500 kr
-
+
Säker utformning av driftledningscentraler (2009)
300 kr
-
+
Säkerhetsindikatorer med fokus på processäkerhet (2010)
200 kr
-
+
Säkert projekt- och UH-arbete under drift (2013)
200 kr
-
+
Säkra modifieringar i processindustrin (2005)
200 kr
-
+
Screeningmetoder för tidig identifiering av mellanprodukter i syntesarbete som explosivämnen (2010)
200 kr
-
+
SIL i praktiken, Del 1 - Introduktion och SIL-bestämning (2020)
500 kr
-
+
SIL i praktiken, Del 2 - Specifikation och realisering (2023, 4:e utgåvan)
600 kr
-
+
SIL i praktiken, Del 3 - Drift och underhåll (2020)
400 kr
-
+
Skyddsbarriäranalys (LOPA) - Vägledning för val av numeriska data (2016)
200 kr
-
+
Statisk elektricitet (2004)
200 kr
-
+
Utreda tillbud och olyckor i processindustrin (2008)
200 kr
-
+
Vätgashandbok (2003)
200 kr

Frakt- och expeditionsavgift
80 kr
Total
80 kr

Uppgifter

Leveransadress

Faktureringsuppgifter

Faktureringsalternativ