Publikationer

IPS publicerar handledningar och kurslitteratur i syfte att på ett lättfattligt sätt presentera väsentliga aspekter inom processäkerhet. 

Alla, både medlemmar och utomstående, kan beställa många av dessa i tryckt och inbunden form. Klicka på publikationer och sedan på önskad titel. Lösenord behöver inte anges. Fyll i beställningsformuläret och markera önskad(e) publikationer.

Anställda inom medlemsföretag kan även ladda ner samtliga publikationer. De flesta är lösenordsskyddade och ska inte spridas externt. Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.