Formulär

Här nedan kan du ladda ner formulär (blanketter, mallar) vars användning finns beskrivna i IPS publikationer.

Hur formulären skall användas framgår av respektive publikation. IPS egna publikationer kan medlemmar ladda ner här. Om du inte är medlem kan du köpa dem här.

Bakgrundstexten i en del formulär är skrivskyddade när du laddar ner dem. Om du vill ändra på själva formuläret, för att anpassa det till dina behov, kan du låsa upp det (i Excel 2010: Granska - Ta bort bladets skydd, i Word 2010: Granska- Begränsa redigering). Några av formulären för säkerhetskritisk instrumentering skyddas på ett annat sätt, se nedan.

Formulär för genomförande av riskanalyser

(med ursprung i "Tekniska riskanalysmetoder - Riskhantering 3", Kemikontoret, 2001)

Grovriskanalys (Excel-dokument)
HAZOP  (Excel-dokument)
What-if  (Excel-dokument)
FMEA (Excel-dokument)
Operatörsanalys (Excel-dokument)

Formulär i "Handledning för genomförande av riskanalyser inom processindustrin"

Observera att formulären inte gör anspråk på att ge en heltäckande kontroll mot lagstiftningen.

Checklista för grovanalys (Word-dokument)
Checklistor för riskanalys - tilläggsfrågor föreskrifter (Word-dokument)
Checklistor för gemensamma system (Word-dokument)

Riskanalys kontinuerlig exponering (Excel-dokument)
Checklistor för arbetssäkerhetsanalys (Word-dokument)

Riskmatris för vådahändelser, Reviderad 2021-04-06 (Word-dokument)
Riskmatris för kontinuerlig exponering (Word-dokument) 

Formulär i "IPS metod för miljöriskbedömning"

Beräkningsverktyg för miljökonsekvensbedömning avseende kemikalieolyckor (Excel-fil)

Formulär i "Säkra modifieringar i processindustrin"

Checklista för HMS-bedömning av förändringar (Word-dokument)
Försättsblad modifiering (Excel-dokument)
Checklista för modifieringsrutin (Excel-dokument)

Formulär i "SIL i praktiken Del 1 - Introduktion och SIL-bestämning"

Fyra formulär för fyra olika metoder att bestämma SIL:
Skyddsbarriäranalys (Exceldokument)
SafeProd riskgraf (Exceldokument)
Kalibrerad riskgraf (Exceldokument)
IPS riskgraf för SIL-bestämning (Exceldokument)

Dessutom:
Checklista ledningssystem (Worddokument)
Kvalitetssäkringsplan för analysfasen (Worddokument)

Formulär i "SIL i praktiken Del 2 - Specifikation och realisering

Kvalitetssäkringsplan för realiseringsfasen (Worddokument)

Säkerhetskravspecifikation för SIS (Worddokument) 
Säkerhetskravspecifikation för SIF (Worddokument) 
Om du vill anpassa dessa två låser du upp dem med (Utvecklare - Gruppera - Dela upp grupp)

Checklista - FSA 1 (Worddokument)
Checklista - FSA 2 (Worddokument)

Formulär i "SIL i praktiken Del 3 - Drift och underhåll"

Checklista - Drift av SIS  (Worddokument)
Checklista - Underhåll av SIS (Worddokument)
Checklista - FSA 3 (Worddokument)
Checklista - FSA 4 (Worddokument)
Checklista - FSA 5 (Worddokument)
Begäran om modifiering (Worddokument)

Formulär i "Downsizing - en processäkerhetsrisk"

Arbetsbelastningsanalys (Word-dokument)
Riskanalys vid organisationsförändringar - analys av potentiella problem (Word-dokument)

Formulär i "Beteendebaserad säkerhet"

Observationsschema för beteenden (Excel-dokument)
Beteendeanalys (Excel-dokument)