Formulär

Här nedan kan du ladda ner formulär (blanketter, mallar) som finns beskrivna i IPS publikationer eller
i IKEM:s "Tekniska riskanalysmetoder".

Hur formulären skall användas framgår av respektive publikation. IPS egna publikationer kan medlemmar ladda ner här. Om du inte är medlem kan du köpa dem här. "Tekniska riskanalysmetoder - riskhantering 3" kan köpas här.

Bakgrundstexten i formulären är skrivskyddade när du laddar ner dem. Om du vill ändra på själva formuläret, för att anpassa det till dina behov, kan du låsa upp det (i Excel 2010: Granska - Ta bort bladets skydd, i Word 2010: Granska- Begränsa redigering). Formulären för säkerhetskritisk instrumentering skyddas på ett annat sätt, se nedan.

Om du får problem med att ladda ner formulären, kolla knepet sist på sidan.

Formulär i "Tekniska riskanalysmetoder - Riskhantering 3"

Grov riskanalys (Excel-dokument)
HAZOP  (Excel-dokument)
What-if  (Excel-dokument)
FMEA (Excel-dokument)
Operatörsanalys (Excel-dokument)

Formulär i "Handledning för genomförande av riskanalyser inom processindustrin"

Observera att formulären inte gör anspråk på att ge en heltäckande kontroll mot lagstiftningen.

Checklista för grovanalys (Word-dokument)
Checklistor för riskanalys - tilläggsfrågor föreskrifter (Word-dokument)
Checklistor för gemensamma system (Word-dokument)

Riskanalys kontinuerlig exponering (Excel-dokument)
Checklistor för arbetssäkerhetsanalys (Word-dokument)

Riskmatris för vådahändelser (Word-dokument)
Riskmatris för kontinuerlig exponering (Word-dokument) 

Formulär i "Säkra modifieringar i processindustrin"

Checklista för HMS-bedömning av förändringar (Word-dokument)
Försättsblad modifiering (Excel-dokument)
Checklista för modifieringsrutin (Excel-dokument)

Formulär i "SIL i praktiken - realisering och drift" (Uppdaterade, november 2016)

Säkerhetskravspecifikation för SIS (säkerhetskritiskt instrumentsystem) (Word-dokument)
Säkerhetskravspecifikation för SIF (säkerhetskritisk instrumentfunktion) (Word-dokument)
Om du vill anpassa dessa formulär till dina behov låser du upp dem med (Utvecklare - Gruppera - Dela upp grupp)

Formulär i "SIL i praktiken - översikt och SIL-bestämning" (Uppdaterade, november 2016)

Fyra formulär för fyra olika metoder att bestämma SIL:
Skyddsbarriäranalys (Exceldokument)
SafeProd riskgraf (Exceldokument)
Kalibrerad riskgraf (Exceldokument)
IPS riskgraf för SIL-bestämning (Exceldokument)

Formulär i "Downsizing - en processäkerhetsrisk"

Arbetsbelastningsanalys (Word-dokument)
Riskanalys vid organisationsförändringar - analys av potentiella problem (Word-dokument)

Formulär i "Beteendebaserad säkerhet"

Observationsschema för beteenden (Excel-dokument)
Beteendeanalys (Excel-dokument)

Knep om du får problem att ladda ner formulären:

Windows Explorer 8 och äldre kan misstolka excelfiler från Office 2007/2010. Välj att spara filen. När du bestämmer var du ska spara filen ändrar du ändelsen i filnamnet från .zip till .xlsx . Sedan går det att öppna och hantera filen som vanligt i excel.