Webbutbildning: Introduktion till processäkerhet (e-learning)

Målgrupp

Kursen ger en introduktion i processäkerhet för personer inom processindustrin som direkt eller indirekt har ett inflytande på processäkerheten och behöver grundläggande kunskaper, liksom för studenter som avser att arbeta inom processindustrin. Vi vänder oss exempelvis till chefer på olika nivåer, ingenjörer, arbetsledare och intresserade processoperatörer, underhållspersonal och skyddsombud, men också konsulter och myndigheter som arbetar med processindustrin. IPS förhoppning är att kursen blir ett obligatoriskt inslag i relevanta högskoleutbildningar.

Förkunskaper

Det är en fördel att ha en viss kännedom om hur en modern processanläggning är uppbyggd och typiska egenskaperna hos vanliga kemikalier i industrin.

Omfattning

Kursen är en självstudiekurs via webben. Avsätt ca 3-5 timmar för att genomföra den. Verklig tidsåtgång varierar med kursdeltagarens förkunskaper och intresse av att fördjupa sig. Utbildningen är uppdelad i två delar, med ett avslutande prov i varje del. Utbildningens effekt ökar om den kombineras med en workshop eller ett utbildningstillfälle, där deltagarna kan ställa frågor, öva och utbyta erfarenheter. Syftet med utbildningen är att öka säkerheten på svenska processanläggningar genom att förmedla en grundläggande kunskap om processäkerhet, samt att uppmunra till riskmedvetande, ansvarstagande, aktivt deltagande i processäkerhetsarbetet och fortsatt kompetensutveckling.

Innehåll

Kursen handlar om processäkerhet, det vill säga att förhindra olyckor som brand, explosion och okontrollerat utflöde i processer med farliga ämnen i gas-, vätske- eller pulverform. Kursen innehåller följande rubriker:

Introduktion
Olyckor och olycksfenomen
Riskhantering
MTO
Människa
Tekniska skyddsåtgärder
Organisation

Efter godkända prov kan kursdeltagaren själv skriva ut ett diplom. 

Hur går det till?

Följande gäller från och med 2023-01-01 (innan dess har utbildningen tillhandahållits via SSG Academy.

Kursen är tillgänglig och kostnadsfri för alla anställda i IPS medlemsföretag och -organisationer, samt studerande vid lärosäten som är medlemmar i IPS. Du startar Del 1 respektive Del 2 av kursen genom att klicka på länkarna nedan. 

Ett lösenord krävs och du måste även ange din mejladress för att vi ska kunna bekräfta att du tillhör ett medlemsföretag. Lösenordet får du av IPS kontaktperson i din organisation. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson hos er. 

Fördjupning

Följande IPS pubikationer är direkt kopplade till webbutbildningen.

"Introduktion till processäkerhet" 
"Omtalade olyckor inom processindustrin"

Utbildningen innehåller utdrag ur filmer som CSB producerat. Dessa filmer kan ses i sin helhet här, och även på www.csb.gov.

Flera av IPS lärarledda kurser kan också rekommenderas, liksom många av IPS övriga publikationer. Samtliga publikationer kan laddas ner eller köpas här.