Webbutbildning: Introduktion till processäkerhet

Målgrupp

Kursen ger en introduktion i processäkerhet för personer inom processindustrin som direkt eller indirekt har ett inflytande på processäkerheten och behöver grundläggande kunskaper, liksom för studenter som avser att arbeta inom processindustrin. Vi vänder oss exempelvis till chefer på olika nivåer, ingenjörer, arbetsledare och intresserade processoperatörer, underhållspersonal, skyddsombud, men också konsulter och myndigheter som arbetar med processindustrin. IPS förhoppning är att kursen blir ett obligatoriskt inslag i relevanta högskoleutbildningar.

Förkunskaper

Det är en fördel att ha en viss kännedom om hur en modern processanläggning är uppbyggd och typiska egenskaperna hos vanliga kemikalier i industrin.

Omfattning

Kursen är en självstudiekurs via webben. Avsätt ca 3-5 timmar för att genomföra den. Verklig tidsåtgång varierar med kursdeltagarens förkunskaper och intresse av att fördjupa sig. Utbildningen är uppdelad i två delar, med ett avslutande prov i varje del. Utbildningens effekt ökar om den kombineras med en workshop eller ett utbildningstillfälle, där deltagarna kan ställa frågor, öva och utbyta erfarenheter. Syftet med utbildningen är att öka säkerheten på svenska processanläggningar genom att förmedla en grundläggande kunskap om processäkerhet, samt att uppmunra till riskmedvetande, ansvarstagande, aktivt deltagande i processäkerhetsarbetet och fortsatt kompetensutveckling.

Innehåll

Kursen handlar om processäkerhet, det vill säga att förhindra olyckor som brand, explosion och okontrollerat utflöde i processer med farliga ämnen i gas-, vätske- eller pulverform. Kursen innehåller följande rubriker:

Introduktion
Olyckor och olycksfenomen
Riskhantering
MTO
Människa
Tekniska skyddsåtgärder
Organisation

Efter godkända prov kan kursdeltagaren själv skriva ut ett diplom. Samtidigt registreras den avslutade utbildningen i SSG's system. Därefter kan kursdeltagaren repetera utbildningen när som helst med samma kursdeltagarkod.

Hur går det till?

En utbildningssamordnare (eller motsvarande) med adminstratörsrättighet i SSG's system registrerar var och en som ska gå kursen via www.ssg.se. Den som ska gå kursen får ett mejl med en länk och en deltagarkod. Sedan är det bara att köra igång.

Dessa tre moment krävs alltså: 

Steg 1: Utbildningssamordnaren loggar in som administratör på www.ssg.se. Om ni inte har något konto hos SSG, klicka först på "Registrera ditt företag".  Ett företag kan anmäla flera administratörer som får rätt att tilldela utbildningen till deltagare.

Steg 2:  Utbildningssamordnaren klickar på "Hantera kurser", registrerar kursdeltagare och tilldelar dem utbildningen. 

Steg 3: Kursdeltagaren får ett mail, klickar på länken och genomför utbildningen. 

Här finns lite mer information om utbildningen och hur det fungerar:

För medlemmar
För icke medlemmar
För högskolor

Här finns en detaljerad instruktion för administratörer.

Support
  • Här finns en sida med frågor och svar angående utbildningen: Frågor och svar om IPS webb-utbildning
  • Har man problem med att få utbildningen att fungera - kontakta SSG support, se www.ssg.se
  • Behöver man hjälp med SSG's adminstratörsverktyg - kontakta SSG support, se www.ssg.se
  • Undrar du över utbildningens innehåll eller frågorna i provet - kontakta processäkerhetsansvarig på ditt företag, alternativt din examinator om du är student .
  • Vill man framföra synpunkter på utbildningens innehåll för att förbättra den - kontakta IPS.
Fördjupning

Följande IPS handledningar är särskilt lämpliga som fördjupning:

"Introduktion till processäkerhet" 
"Omtalade olyckor inom processindustrin"
Flera andra IPS handledningar är också lämpliga. Samtliga kan laddas ner eller köpas här.

Utbildningen innehåller utdrag ur filmer som CSB producerat. Dessa filmer kan ses i sin helhet här, och även på www.csb.gov .

Kursavgift

Utbildningen är kostnadsfri för anställda hos IPS medlemsföretag. Den är också kostnadsfri för relevanta högskoleutbildningar. Icke medlemsföretag kan köpa tillgång till utbildningen via SSG, www.ssg.se