Examensarbeten

Utmärkelsen "bästa examensarbete inom processäkerhet"

IPS väljer varje år ett examensarbete inom processäkerhetsområdet bland dem som lärare på högskolorna eller handledare har nominerat till IPS. Valet genomförs på hösten bland de examensarbeten som nominerats från föregående år och innevarande år. Examensarbetet publiceras på IPS hemsida och belönas med 10 000 kr. Examensarbetaren får också möjlighet att presentera sitt arbete vid någon av IPS aktiviteter.  Regler kan laddas ner här! 

2023: Esko Roos & Olga Helena Selitski, "Recommendations for Improving the Use of Risk Matrices in Coarse Risk Analyses"

2022: Isabella Bergström, "Mapping of Process Hazard Analyses in Swedish Process Industries and How the Work Can Be Improved"

2021: Inget pris delades ut eftersom inget examensarbete som uppfyllde IPS kriterier nominerades

2020: Seth, Mattias, "Leadership and teamwork in safety-critical systems"

2019: Busch, Carsten, "Heinrich’s Local Rationality: Shouldn’t ‘New View’ Thinkers Ask Why Things Made Sense To Him?" 

2018: Vijayan, Viji, "Exploring goal conflicts and how they are managed in a biomedical laboratory using Rasmussen's model of boundaries"

2017: Larsson, Frida, "Investigating leading process safety indicators"

2016: Lindén, Oscar, "Industrial Maintenance Performance Analysis Routine"

2015: Sörensen, S., "Granskning av analysmetod för tillbud och olyckor inom tillverkningsindustrin"

2014: Kardell, L., Lööf, M., "QRA with respect to domino effects and property damage"

2013: Friedrich, S., Imskog, R., "Riskhänsyn vid bebyggelseförtätning i anslutning till stadsnära anläggningar för farlig verksamhet"

IPS val av bästa examensarbete 2012

Bergh, M., "Safety Climate - An evaluation of the safety climate at AkzoNobel Site Stenungsund”
Fischer, S., ”Riskstatusbedömning – ett djupgående analysverktyg för Sevesoanläggningar”

IPS val av bästa examensarbete 2011
IPS val av bästa examensarbete 2010

Käck, C., Lundberg, D., "Risk Assessment of Chlorine Dioxide Storage Facilities"
En kortare sammanfattande artikel kan laddas ner här!
Längst ner på den här sidan kan du som medlem hämta utvärderingsverktyget i excelformat.

IPS val av bästa examensarbete 2009
IPS val av bästa examensarbete 2003