Examensarbeten

Utmärkelsen "bästa" examensarbete inom processäkerhet

IPS väljer varje år ett examensarbete inom processäkerhetsområdet bland dem som lärare på högskolorna eller handledare har nominerat till IPS. Valet genomförs på hösten bland de examensarbeten som nominerats från föregående år och innevarande år. Examensarbetet publiceras på IPS hemsida och belönas med 5 000 kr. Examensarbetaren får också möjlighet att presentera sitt arbete vid någon av IPS aktiviteter.  Regler kan laddas ner här! 

2021: Inget pris delades ut eftersom examensarbete som uppfyllde IPS kriterier saknades

IPS val av bästa examensarbete 2020

Seth, Mattias, "Leadership and teamwork in safety-critical systems"

IPS val av bästa examensarbete 2019

Busch, Carsten, "Heinrich’s Local Rationality: Shouldn’t ‘New View’ Thinkers Ask Why Things Made Sense To Him?" 

IPS val av bästa examensarbete 2018

Vijayan, Viji, "Exploring goal conflicts and how they are managed in a biomedical laboratory using Rasmussen's model of boundaries"

IPS val av bästa examensarbete 2017

Larsson, Frida, "Investigating leading process safety indicators"

IPS val av bästa examensarbete 2016

Lindén, Oscar, "Industrial Maintenance Performance Analysis Routine"

IPS val av bästa examensarbete 2015

Sörensen, S., "Granskning av analysmetod för tillbud och olyckor inom tillverkningsindustrin"

IPS val av bästa examensarbete 2014

Kardell, L., Lööf, M., "QRA with respect to domino effects and property damage"

IPS val av bästa examensarbete 2013

Friedrich, S., Imskog, R., "Riskhänsyn vid bebyggelseförtätning i anslutning till stadsnära anläggningar för farlig verksamhet"

IPS val av bästa examensarbete 2012

Bergh, M., "Safety Climate - An evaluation of the safety climate at AkzoNobel Site Stenungsund”
Fischer, S., ”Riskstatusbedömning – ett djupgående analysverktyg för Sevesoanläggningar”

IPS val av bästa examensarbete 2011
IPS val av bästa examensarbete 2010

Käck, C., Lundberg, D., "Risk Assessment of Chlorine Dioxide Storage Facilities"
En kortare sammanfattande artikel kan laddas ner här!
Längst ner på den här sidan kan du som medlem hämta utvärderingsverktyget i excelformat.

IPS val av bästa examensarbete 2009
IPS val av bästa examensarbete 2003