Olyckor och tillbud

Den nya Sevesolagstiftningen ställer större krav på att i säkerhetsrapporten redovisa lärande från olyckor, inte bara på den egna anläggningen (SFS 2015:236, bilaga 3, punkt 4a iii).
Här ges tips på olycksdatabaser och böcker samt förslag på tillvägagångssätt för att uppfylla lagstiftningens krav.

Olycksdatabaser och sammanställningar över olyckor

MSB: Erfarenheter och lärande från olyckor med farliga ämnen (rapporter och sammanställningar), samt lagstiftad rapportering enligt LBE, LSO och LFG. Där finns också sökbara excelfiler.
 
HAVKOM: Utredningar genomförda av Statens haverikommission (Sverige)
 
AV: Arbetsmiljöverkets hemsida om olycksstatistik.  
 
eMars: EU-databas för rapporterbara incidenter enligt Sevesolagstiftningen
 
MAHB: informationssida EU/Seveso
 
ARIA: fransk mycket stor databas för alla typer av industriolyckor, en hel del även på engelska
 
DECHEMA: tysk databas med anonymiserade beskrivningar av ca 150 olyckor på engelska och tyska. Varje olycka i databasen har en unik orsak/verkan.
 
ZEMA: tysk databas för rapporterbara incidenter enligt tysk Sevesolagstiftning, endast tyska  
Årssammanställningar - sök på ZEMA
 
JST: japansk databas på engelska, detaljerad, till och med 2005
 
CSB: amerikanska haverikommissionen för kemikalieolyckor
 
Process safety beaconMånatligt nyhetsbrev från CCPS, om processäkerhet och inträffade händelser.
 
WOAD: offshore-industrins databas, administreras av DNV, avgift
 
HSE: nyare stora olycksutredningar i Storbrittanien  
IChemE: äldre stora olycksutredningar I Storbrittanien
 
Lastfire: databas för tankbränder, endast för medlemmar
 
Wikipedia: På den engelska Wikipedia finns många bra och utförliga beskrivningar av internationellt kända olyckor. Sök exempelvis på olyckans namn (innehåller ofta orten eller företagets namn) + disaster eller explosion.
 
Youtube:  På Youtube finns många intressanta filmer om internationellt kända olyckor. Sök exempelvis på olyckans namn (innehåller ofta orten eller företagets namn) + disaster eller explosion.

Litteratur om olyckor

"Omtalade olyckor i processindustrin", IPS, 2010 (kan laddas ner eller köpas här)

"Loss Prevention in the Process Industry", Volume 3, 3rd edition, M Sam Mannan, 2005

"Incidents that define Process Safety", J. Atherton, Frederic Gil, 2008

"What went wrong", 5th edition, Trevor Kletz, 2009