ATEX - Grundkunskaper om explosiva atmosfärer

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som kommer i kontakt med ATEX-relaterade frågor i sitt arbete men saknar kunskaper om regelverken och de risker som regelverken rundar sig i.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Omfattning

Kursen omfattar ca 4 studietimmar och består av föreläsningar.

Innehåll

  • Risker och egenskaper
  • Regler och standarder
  • Övergripande kravställning ATEX
  • Riskbedömning
  • Klassning
  • Design, skyddsåtgärder och utrustning
  • Arbete i explosionsfarlig miljö
  • Dokumentation

Kursledare

Åke Person, Brandskyddslaget

Kursmaterial

ATEX; Grundkunskap om explosiva atmosfärer (IPS, 2022)