Nyheter

Interna Externa

Bästa exjobbet tilldelas Carsten Busch!

12 december, 2019

Carsten Busch' examensarbete, "Heinrich’s Local Rationality: Shouldn’t ‘New View’ Thinkers Ask Why Things Made Sense To Him?" (länk) har tilldelats IPS årliga pris, “Bästa exjobbet”. …

Lyckat 25-årsjubileum i Lund!

18 oktober, 2019

Cirka 45 IPS'are deltog på IPS jubileumsseminarium den 16/10 hos Avdelningen för Riskhantering och Samhällsäkerhet vid LTH. …

Ny kurs: HSSM Ledningssystem och Revision

1 oktober, 2019

I samarbete med IKEM har vi tagit fram ny kurs om ledningssystem för hälsa, säkerhet, security och miljö, och revision av sådana ledningssystem. Kursen hålls vid två tillfällen i vinter. …

Ny månadens fråga!

11 september, 2019

Har ditt företag kompetenskrav för de som utreder olyckor och tillbud? Läs mer och svara, längre ned på sidan.

Och vinnaren är..

4 juli, 2019

Lunds Tekniska Högskola! Drygt 80 godkända deltagare (teknologer) på IPS webbutbildning, Introduktion till processäkerhet, perioden 1.1.2018 - 28.2.2019. Guld till LTH alltså! Driftteknikerutbildningen i Stenungsund tar silvret och Domsjö Fabriker brons. Grattis! …

IPS bidrog på Loss Prevention Symposium i Delft 17-19 juni!

27 juni, 2019

Vid den stora konferensen, "16th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries", presenterade Johan Ingvarson det arbete om processäkerhetsindikatorer som han och Anders Jacobsson utförde för IPS räkning under 2018. …

EPSC Learning Sheet: Chernobyl!

14 januari, 2020

EPSC "learning sheets" presenterar korta sammanfattningar av lärdomar från händelser. Decemberutgåvan, som handlar om Chernobyl, finns nu i svensk översättning! Läs, sprid och diskutera i organisationen om det känns relevant! …

Ugnsexplosioner - EPSC Learning Sheets nu på svenska!

10 januari, 2020

EPSC "learning sheets" presenterar korta sammanfattningar av lärdomar från händelser. Novemberutgåvan, som handlar om ugnsexplosioner, finns nu i svensk översättning! Läs, sprid och diskutera i organisationen om det känns relevant! …

Vad har den knappen för funktion?

7 november, 2019

Vet driftspersonalen hur säkerhetssystemen fungerar, egentligen? Det är temat i senaste "Process Safety Beacon" från CCPS (Center for Chemical Process Safety). Läs, begrunda, sprid och diskutera i organisationen! (länk till den svenska översättningen)

Kraftig explosion och brand vid raffinaderi i USA

29 oktober, 2019

Flera kraftiga explosioner och en stor brand inträffade i juni 2019 i HF-anläggningen vid Philadelphia. Energi Solutions Refinery. Bland annat slungades delar av tryckkärl upp till 600 meter bort. Orsaken antas vara invändig korrosion i en rörböj. …

Kvalificerad olycksutredningsmetodik

15 juli, 2019

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp erbjuds sedan 15 år och har haft 350 deltagare från en rad olika kommuner, myndigheter och företag. …

Explosion vid kinesiskt kemiföretag

11 april, 2019

Den 22 mars i år inträffade en explosion vid ett kinesiskt kemikalieföretag i Yancheng i östra Kina. Vid den kraftiga explosionen så omkom nästan 80 personer och hundratals skadades. Läs mer här.

Process Safety Event Rate benchmarking

23 november, 2018

Process Safety Event Rate (PSER) Tier 1 och 2 är internationellt etablerade mätetal för processäkerhet, som definieras och stöds av bland andra International Council of Chemical Associations. …

30 år sedan Piper Alpha!

6 juli, 2018

Piper Alpha var en brittisk oljeplattform i Nordsjön, totalförstörd genom explosion och brand den 6 juli 1988. Vid olyckan omkom 167 av de 226 personerna ombord. …