Nyheter

Interna Externa

Ny kurs: HSSM Ledningssystem och Revision

1 oktober, 2019

I samarbete med IKEM har vi tagit fram ny kurs om ledningssystem för hälsa, säkerhet, security och miljö, och revision av sådana ledningssystem. Kursen hålls vid två tillfällen i vinter. …

Ny månadens fråga!

11 september, 2019

Har ditt företag kompetenskrav för de som utreder olyckor och tillbud? Läs mer och svara, längre ned på sidan.

Och vinnaren är..

4 juli, 2019

Lunds Tekniska Högskola! Drygt 80 godkända deltagare (teknologer) på IPS webbutbildning, Introduktion till processäkerhet, perioden 1.1.2018 - 28.2.2019. Guld till LTH alltså! Driftteknikerutbildningen i Stenungsund tar silvret och Domsjö Fabriker brons. Grattis! …

IPS bidrog på Loss Prevention Symposium i Delft 17-19 juni!

27 juni, 2019

Vid den stora konferensen, "16th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries", presenterade Johan Ingvarson det arbete om processäkerhetsindikatorer som han och Anders Jacobsson utförde för IPS räkning under 2018. …

Presentationer och referat från seminarierna 16 maj

21 maj, 2019

Här finns ett kort referat, samt referenser till ett antal texter, från Bill Hollifields föredrag om "Control systems and alarm management", samt presentationer från workshop'en om ledningssystem för funktionssäkerhet ("functional safety management").

Ändrade datum för IPS 25 årsjubileum

29 april, 2019

Seminariet på temat "Forskning, utveckling, framtid" vid Lunds Tekniska Högskola blir onsdag 16 oktober, och förmiddagen den 17:e blir det studiebesök på Max IV Laboratoriet. Mer information kommer efterhand i kalendariet.

Presentationer från seminariet om Fortlöpande Tillsyn 2019-03-20

26 mars, 2019

Du som tillhör medlemskretsen kan ladda ned alla presentationerna (klicka här). Via fliken "Publikationer" kan du även ladda ned IPS Handledning om rutiner för fortlöpande tillsyn, som tagits fram i det IPS-projekt som avslutades i och med seminariet. …

Kvalificerad olycksutredningsmetodik

15 juli, 2019

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp erbjuds sedan 15 år och har haft 350 deltagare från en rad olika kommuner, myndigheter och företag. …

Explosion vid kinesiskt kemiföretag

11 april, 2019

Den 22 mars i år inträffade en explosion vid ett kinesiskt kemikalieföretag i Yancheng i östra Kina. Vid den kraftiga explosionen så omkom nästan 80 personer och hundratals skadades. Läs mer här.

Process Safety Event Rate benchmarking

23 november, 2018

Process Safety Event Rate (PSER) Tier 1 och 2 är internationellt etablerade mätetal för processäkerhet, som definieras och stöds av bland andra International Council of Chemical Associations. …

30 år sedan Piper Alpha!

6 juli, 2018

Piper Alpha var en brittisk oljeplattform i Nordsjön, totalförstörd genom explosion och brand den 6 juli 1988. Vid olyckan omkom 167 av de 226 personerna ombord. …

MSB:s Sevesokonferens

7 juni, 2018

Praktisk information Datum: 23 oktober 2018, 09:00-16:30. Plats: HILTON STOCKHOLM SLUSSEN,  Guldgränd 8,  Stockholm. Kostnad: Konferensavgiften är 1 250 kr exklusive moms. I avgiften ingår kostnader för konferensen, lunch och fika. …

Ny bok från CCPS, "Dealing with aging process facilities and infrastructures"

7 maj, 2018

Dealing with Aging Process Facilities and Infrastructures (April 2018) This new CCPS book, scheduled for publication in April 2018, examines the concept of aging process facilities and infrastructure in high hazard industries and highlights options for dealing with the problem while addressing …