Nyheter

Interna Externa

ATEX-projektet

21 december, 2021

IPS styrelse har beslutat att erbjuda BSL och Briab att dela på genomförandet av ATEX-projektet, under ledning av IPS projektledare Jan Nählinder, ORS Consulting. …

Processäkerhetens grundregler - Intervju med Bo Karlsson

10 november, 2021

Klicka här för att se och lyssna på en inspelad intervju med Bo Karlsson, om "Processäkerhetens grundregler". Bo är nyligen pensionerad efter 47 år vid Preemraff Lysekil, och engagerad medlem i IPS programkommitté sedan 2009. …

QRA - Del 1, presentation

1 september, 2021

Bilderna från webinariet 2021-09-01 finns nu att ladda ned (lösenord krävs - fråga din IPS kontaktperson om du inte kan lösenordet)

Distansutbildningen"Processäkerhet för industrin, 15 hp"

20 januari, 2022

Kursstart för den nya utbildningen vid LTH, "Processäkerhet för industrin", som skulle ha börjat nu i januari, har skjutits upp till april. Det är kvartsfart under ett läsår, motsvarande 15 högskolepoäng. Merparten är på distans. …

Tryckstegring i reaktor (igen)

30 november, 2021

Läs och begrunda EPSC "learning sheets" för december! (länk) Kemikalier polymeriserades i en stoppad reaktor, då ånga till manteln läckte igenom.  Vad kan ni lära av detta i din verksamhet?

En reaktorexplosion och en flygande cistern

10 november, 2021

Läs och begrunda EPSC "learning sheets" för oktober och november! (länk) Det handlar om våldsamt sönderfall av reaktivt ämne, respektive faran med att ansluta servicemedier till processen.   Vad kan ni lära av detta i din verksamhet?

Tankexplosion - EPSC learning sheet för juli

5 juli, 2021

Läs och begrunda EPSC learning sheet för juli! (länk) Det handlar om en explosion vid fyllning av en tank med hexan..   Behöver ni följa upp något av detta i din verksamhet?

Ugnsexplosion - EPSC learning sheet för juni

1 juni, 2021

Läs och begrunda EPSC learning sheet för juni! (länk) Det handlar om en ugnsexplosion som inträffade när driftstekniker försökte tända brännare manuellt med hjälp av viska/fackla. …

EPSC Newsletter May 2021

10 maj, 2021

EPSC (European Process Safety Centre) har massor av intressant material på sina webbsidor (www.epsc.be), särskilt efter inloggning till "members area". Alla IPS medlemmar kan få konto utan kostnad. Ansök via EPSC hemsida och referera till medlemskapet i IPS. …

Gasmolnsbrand vid hetarbete - EPSC Learning Sheet för maj

4 maj, 2021

Läs och begrunda EPSC learning sheet för maj! (länk) Det handlar om en gasmolnsbrand som inträffade när vinkelslip användes vid demontering av rörsystem.   Behöver ni följa upp något av detta i din verksamhet?

News from European Process Safety Centre

13 april, 2021

  EPSC (European Process Safety Centre) har massor av intressant material på sina webbsidor (www.epsc.be), särskilt efter inloggning till "members area". Alla IPS medlemmar kan få konto utan kostnad. Ansök via EPSC hemsida och referera till medlemskapet i IPS. …