Nyheter

Interna Externa

Ordinarie stämma 15 mars kl 13.00

27 februari, 2023

Inbjudan till ordinarie stämma har nyss mejlats till alla kontaktpersoner i medlemskretsen. Stämman hålls på Scandic Rubinen i Göteborg, med start 13.00. Det finns även möjlighet att delta digitalt. …

Inspelning från webbinariet om miljöriskbedömning

5 december, 2022

Vid webbinariet 2022-11-29 presenterades praktiska erfarenheter av användning av IPS metodbeskrivning för bedömning av miljökonsekvenser av en kemikalieolycka, som publicerades våren 2021. …

IPS pris för Bästa Exjobbet går till Isabella Bergström!

16 november, 2022

IPS styrelse har beslutat att tilldela 2022 års pris på 10 000 kr för bästa examensarbete inom processäkerhetsområdet till Isabella Bergström, nyligen utexaminerad från masterprogrammet i Riskhantering och Samhällssäkerhet vid Lunds Tekniska …

Anna-Lena Eriksson ny utbildningsansvarig

26 oktober, 2022

Vi har fått en ny medarbetare på IPS!  Vår nya utbildningsansvariga heter Anna-Lena Eriksson och hennes huvudansvar är organisering och utveckling av kursverksamheten. …

Klorläcka - EPSC Learning Sheet

8 mars, 2023

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för mars! (länk)  Det handlar om ett utsläpp av mycket giftig klorgas, Orsaken var korrosion vid en svåråtkomlig rörinfästning, som missats på grund av besvärlig åtkomst. …

Kvävd av argon - EPSC Learning Sheet

3 februari, 2023

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för februari! (länk)  Det handlar om en dödsolycka där en svetsare kvävdes genom inandning av argon som användes som skyddsgas. En liknande olycka inträffade i Stenungsund 2009. …

Intressant webbinarium 22/11: Safety and risk of energy transition

10 november, 2022

PROGRAM 14:50 Welcome and introduction 15:00 Process Safety challenges related to energy transition 15:30 New Hazards related to the energy transition 16:00 Risk management and trade-off in the energy transition framework 16:30 Process industry safety challenges by new energy carriers/materials and …

RISE forskningsprojekt, "Riskfaktorer för Isolerbränder"

25 oktober, 2022

Med start i september startade RISE ett forskningsprojekt kring riskfaktorer för isolerbränder. Isolerbränder kan uppstå när en vätska läcker ut från ett rör eller processkärl och kontaminerar en mineralull. …

Säkerhetssystem ur funktion - EPSC Learning Sheet

4 juli, 2022

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för juli/augusti! (länk) Några exempel där "den sista försvarslinjen" brustit, med många döda som följd. Vad kan ni lära av detta i din verksamhet?