Nyheter

Interna Externa

HAZOP; Material från workshop 21/11

29 november, 2023

Ett 30-tal deltagare från olika medlemsföretag utbytte erfarenheter kring HAZOP-metoden för processriskanalys. I pdf-filen finns de bilder som visades, samt enkla noteringar från gruppdiskussionerna. Lösenord krävs. …

Presentationer och inspelning från webbinariet 2023-09-26

27 september, 2023

Inspelningen finns att titta på här, och här kan du ladda ned presentationsbilderna. Lösenord krävs. Du får det av IPS kontaktperson i ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson på ditt företag. …

Klorbrand i kolstålsrör - EPSC Learning Sheet

1 december, 2023

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för november!  (länk)    En brand uppstod när klor reagerade med järn i ett  kolstålsrör. Orsaken var hög temperatur p.g.a. fel på eltracing. …

Dödsolyckan i Ängelholm i juni

10 november, 2023

Två personer omkom i en tragisk olycka på företaget Omni Polymer i Ängelholm i juni. De höll på att göra rent i en tank där det bildades giftigt svavelväte. Lite mer information finns i denna artikel på SVT Nyheters webbplats.

Spricka i termometerficka - EPSC Learning Sheet

1 november, 2023

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för november!  (länk)    Ökad flödeshastighet i en värmeväxlare ledde till resonans, vibrationer, utmattningssprickor och läckage från en termometerficka. …

Artiklar från Loss Prevention i Prag 2022

27 oktober, 2023

Ett urval av de artiklar som presenterades på "17th EFCE International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in Process Industries" har nyligen publicerats i ett "special issue" av tidskriften Process Safety and Environmental Protection. …

Hexanläckage genom bimetallkorrosion - EPSC Learning Sheet

2 oktober, 2023

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för oktober!  (länk)    Kontakt mellan en gammal ventil i kolstål och ett nytt rörsystem i rostfritt ledde till bimetallkorrosion (galvanisk korrosion som det benämnts tidigare) och läckage av hexan. …

Om den inte fungerar kan det bli livsfarligt

2 oktober, 2023

I Process Nordic:s nyhetsbrev den 27 september finns en intressant intervju med Torbjörn Sellersjö, specialist på säkerhetsventiler. Klicka här för att lyssna.

Hetoljeutsläpp och brand - EPSC Learning Sheet

1 september, 2023

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för september!  (länk)    Provtagning från en svåråtkomlig dräneringsventil på ett hetoljesystem ledde till utsläpp och brand. Vad kan ni lära av detta i din verksamhet?

MSB's sammanställning av inrapporterade olyckor och tillbud

29 augusti, 2023

Sammanställningen redovisar olyckor och tillbud som inträffat under åren 2019–2022 som har rapporterats av verksamhetsutövare till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lag (2010:1011) om …

EPSC webinar 30/8: AI in HAZOP

15 augusti, 2023

European Process Safety Centre is hosting this webinar where Rainer Semmler from TÜV SÜD will present on the use of AI in HAZOP on August 30 at 15:00. Link to join (Microsoft Teams). Information om EPSC's webinarier läggs in löpande i IPS "Externa kalendarium".

Dammexplosion med bitumen - EPSC Learning Sheet

28 juni, 2023

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för juli!  (länk)   Vid lastning av bitumen i fast form till tankbil uppstod en primär dammexplosion i tankbilsanslutningen, vilket gav upphov till en kraftig sekundär dammexplosion i lastningshallen. …

Strålningsexponering - EPSC Learning Sheet

9 juni, 2023

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för juni! (länk)  Vid inträde i cistern utsattes en entreprenör för strålning från en radioaktiv strålkälla. Vad kan ni lära av detta i din verksamhet?

Arbete på fel plats - EPSC Learning Sheet

2 maj, 2023

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för maj! (länk)  Två entreprenörer omkom när de började arbeta på fel ställe. Vad kan ni lära av detta i din verksamhet?