Publicerad 24 juni, 2024

Höstens seminarier/webbinarier

Följande finns i kalendariet på hemsidan:

  • Säkerhet, ledarskap och lärande - Grundläggande principer och förhållningssätt inom "Human and Organizational Performance" (10/9)
  • Next-Gen HAZOP: Using AI for increased safety (17/9)
  • Lansering av IPS videofilm om säker avställning (11/10)
  • Implementering av ett digitalt arbetstillståndssystem hos AstraZeneca Södertälje (22/10
  • IPS nya mallar och checklistor för processriskanalys (25/10)
  • Cybersäkerhet för styr- och säkerhetssystem (14/11, hybridmöte i Göteborg med webbsändning)

De flesta är mellan kl 9-11. Alla anställda i medlemsföretag är välkomna att delta utan kostnad och det går att anmäla sig redan nu. 

Dessutom planeras ett fysiskt seminarium (”Master Class”) med Carsten Busch den 7 november, baserat på hans senaste bok, ”The First Rule of Safety Culture”. Alla deltagare förväntas ha läst boken och vara beredda att dela med sig av egna erfarenheter och tankar kopplat till innehållet i boken. Mer information finns i kalendariet. För att ge alla samma chans att få en plats öppnar vi för anmälan den 2:a september kl 09.00.

Ytterligare några aktiviteter kan tillkomma, bland annat en start för återkommande seminarier/webbinarier där vi riktar oss särskilt till personer inom produktions- och företagsledningar.   

Sprid gärna informationen till alla som kan vara intresserade i Din organisation.