Ännu inte medlem?

Många av våra arrangemang är öppna även för dig som inte är anställd på något av våra medlemsföretag. Normalt utgår då en deltagaravgift.

Hör av dig till IPS om det är något av våra arrangemang som du skulle vilja delta i. Kurserna har begränsat antal deltagare. Där kan vi enbart erbjuda överblivna platser, vilket vi vet ca 2 veckor före kursstart.

Du kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev, för att få regelbunden information om vilka arrangemang vi planerar.

De flesta av våra publikationer kan du köpa som tryckta exemplar.

Bli medlem!

Alla företag och enskilda personer som är intresserade av processäkerhet är välkomna som medlemmar.
Medlemsanmälan kan laddas ner här!

Serviceavgiften är 37 000 kr/år för företag med 50 eller fler anställda, och 15 000 kr/år för företag med färre än 50 anställda. För en- eller tvåmansföretag, enskilda personer och institutioner vid lärosäten är avgiften 5 000 kr/år. Alla avgifter anges exkl. moms. 

För den summan får medlemsföretagets alla anställda delta kostnadsfritt i:

  • 15-20 kursdagar per år
  • 4-6 endagsseminarier eller studiebesök per år
  • årlig workshop om lärande av inträffade händelser
  • kostnadsfri tillgång till webb-utbildningen "Introduktion till processäkerhet"

Varje år publicerar IPS en eller flera nya publikationer: Medlemmar kan beställa två tryckta gratisexemplar och fritt ladda ner dessa publikationer för internt bruk. Ytterligare tryckta kopior kan beställas mot ringa kostnad.

Information om IPS aktiviteter publiceras på hemsidan och skickas via e-post till en kontaktperson på företaget. Avsikten är att kontaktpersonen vidarebefordrar informationen internt till alla som kan vara intresserade. 

Medlemsföretagen representerar en mycket stor kompetens inom processäkerhet. Som medlem kan du genom nätverkskontakter finna stöd och kunskap när du står inför problem och utmaningar. IPS projekt bygger på medlemmarnas behov. Just ditt behov kan bli nästa uppgift för IPS!

Kontakta gärna föreståndaren för mer information.