Ännu inte medlem?

Många av våra arrangemang är öppna även för dig som inte är anställd på något av våra medlemsföretag. Normalt utgår då en deltagaravgift.

Hör av dig till IPS om det är något av våra arrangemang som du skulle vilja delta i. Kurserna har begränsat antal deltagare. Där kan vi enbart erbjuda överblivna platser, vilket vi vet ca 2 veckor före kursstart.

Du kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev, för att få regelbunden information om vilka arrangemang vi planerar.

De flesta av våra publikationer kan du köpa som tryckta exemplar.

Bli medlem!

Alla företag och enskilda personer som är intresserade av processäkerhet är välkomna som medlemmar.
Medlemsanmälan kan laddas ner här!

Serviceavgiften för helår är 40 700 kr/år för företag med 50 eller fler anställda, och 16 500 kr/år för företag med färre än 50 anställda. För en- eller tvåmansföretag och institutioner vid lärosäten är avgiften 5 500 kr/år. För nya medlemmar som ansluter efter 1 juni gäller halv avgift fram till årsskiftet, och de som ansluter efter 1 november betalar ingen avgift för tiden fram till årsskiftet. Alla avgifter anges exkl. moms. 

För serviceavgiften får alla anställda i företaget/organisationen delta kostnadsfritt i våra fysiska och digitala kurser (i mån av plats), seminarier och webbinarier, samt möjlighet att ladda ned våra publikationer för internt bruk och titta på inspelade webbinarier utan kostnad.

Vi genomför cirka 40 fysiska eller digitala kurser per år, och 5-6 webbinarier eller fysiska seminarier per år. I samband med årsmötet i mars varje år hålls en konferens över två halvdagar, som alternerar mella Stockholm och Göteborg.

Varje år publiceras några nya eller uppdaterade publikationer. Alla anställda i medlemsföretag/-organisationer kan ladda ned publikationerna utan kostnad. Medlemmarnas kontaktpersoner kan beställa två tryckta gratisexemplar. Ytterligare tryckta kopior kan beställas mot ringa kostnad.

Information om IPS aktiviteter publiceras på hemsidan och skickas via e-post till en kontaktperson på företaget. Avsikten är att kontaktpersonen vidarebefordrar informationen internt till alla som kan vara intresserade. 

Medlemsföretagen representerar en mycket stor kompetens inom processäkerhet. Som medlem kan du genom nätverkskontakter finna stöd och kunskap när du står inför problem och utmaningar. IPS projekt bygger på medlemmarnas behov. Just ditt behov kan bli nästa uppgift för IPS!

Kontakta gärna föreståndaren för mer information.