Introduktion till processäkerhet

Målgrupp

Kursen ger en introduktion i processäkerhet för personer inom processindustrin som direkt eller indirekt har ett inflytande på processäkerheten och behöver grundläggande kunskaper. Vi vänder oss exempelvis till chefer på olika nivåer, underhållspersonal, skyddsombud, konsulter som utför uppdrag åt processindustrin, men också ingenjörer, arbetsledare och intresserade processoperatörer inom driftavdelningarna. Kursen är också lämplig för relativt nyanställda på processindustrier som hanterar farliga ämnen. Detta är en heldagskurs som ger utrymme för frågor och svar, erfarenhetsutbyte och övningar. En kortare version finns som webb-utbildning (följ länken nedan för mer information).

Förkunskaper

Det är en fördel att ha en viss kännedom om hur en modern processanläggning är uppbyggd och de viktigaste egenskaperna hos vanliga kemikalier i industrin.

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar. Huvuddelen består av föreläsningar och klassdiskussioner, men några klassövningar ingår också.

Innehåll

Kursen handlar om processäkerhet, det vill säga att förhindra olyckor med farliga ämnen i anläggningar som hanterar sådana gaser, vätskor eller partiklar. Kursen behandlar de två frågorna:

- Vad kan hända?

- Vad kan vi göra åt det?

  • Riskhantering
  • Tekniska skyddsåtgärder
  • Organisatoriska skyddsåtgärder

OBS: En kortare version av kursen finns även som webb-utbildning (e-learning).

Kursledare

Anna-Lena Eriksson, IPS Utbildningsansvarig, eller Mats Lindgren, IPS Föreståndare

Kursmaterial

Introduktion till processäkerhet (IPS, 2010)
Omtalade olyckor i processindustrin (IPS, 2020)
Processäkerhetens grundregler (EPSC/IPS, 2021)