Riskanalysmetoder

Målgrupp

Kursen ger en bra introduktion i konsten att genomföra riskanalyser av en processanläggning. Den passar för de flesta som deltar i eller använder sig av riskbedömningar av i första hand processanläggningar.

Förkunskaper

Man bör ha en viss kännedom om hur en modern processanläggning fungerar och kunna förstå ett enklare processflödesschema. Det kan också vara bra att ha gått IPS kurs "Introduktion till processäkerhet" (lärarledd eller IPS webb-utbildning).

Omfattning

Kursen omfattar två kursdagar (fr.o.m. hösten 2018, tidigare 1 dag) och består av föreläsningar, klassövningar och övningar i mindre grupper.

Innehåll

  • Om risk- och riskhanteringsprocessen, översikt över riskanalysmetoder
  • Grovanalys
  • What-if analys
  • HAZOP
  • Operatörsanalys
  • Bow tie
  • Val av metod
  • Riskvärdering och tolerabel risk

Kursledare

Johan Ingvarson (LTH) och Erik Midholm (BSL)

Kursmaterial

Handledning för genomförande av riskanalyser inom processindustrin (IPS, 2018)
Handledning om riskkriterier (IPS, 2012)