Barriärtänkande och barriärvård

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som på olika sätt arbetar med att förebygga olyckor i processindustrier, och som vill öka sin förståelse för detta arbete och sammanhangen som man verkar inom. Målgruppen kan vara personal som utifrån olika aspekter arbetar med detta – drift, underhåll, hälsa-säkerhet-miljö, processteknik, design, projekt – även chefer.

Förkunskaper

Man bör ha en viss kännedom om hur en modern processanläggning fungerar. Kunskaper motsvarande IPS kurs Introduktion till processäkerhet (antingen den lärarledda kursen eller webbutbildningen) är också bra att ha med sig.

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar, och flera övningar i mindre grupper.

Innehåll

  • Definitioner, riskanalys, olika barriärtyper
  • Exempel på olyckor, p.g.a. bristande barriärvård
  • Tekniska barriärer
  • Mänskliga barriärer (också sammansatta barriärer)
  • ’Komplexa’ organisatoriska barriärer: Exempel – MOC-management of change, Nödlägeshantering m.m
  • Barriärvård i ledningssystem
  • Övningar med exempel från industrin

 

Kursledare

Ivan Mares, ProSa Process Safety Consulting

Kursmaterial

Handledning i barriärvård inom processindustrin (IPS, 2015)