Nyheter

Interna Externa

Fler kurser på distans!

16 april, 2020

Vårt första försök med distanskurs var ”Arbetstillstånd och säker avställning”, som kördes i början av april, med Jan Nählinder som kursledare. …

Kurserna vecka 13-14 inställda

16 mars, 2020

Kurserna vecka 13-14 är inställda med anledning av "Coronaläget". Möjligen kommer kursen "Arbetstillstånd och säker avställning" att köras på distans via Skype. 

Lyckat seminarium om lärande av händelser!

5 februari, 2020

Det årliga seminariet om lärande av händelser hölls 31 januari hos Mittuniversitetet i Sundsvall. Totalt deltog knappt 40 personer på plats och drygt 20 via webbsändning. …

Bästa exjobbet tilldelas Carsten Busch!

12 december, 2019

Carsten Busch' examensarbete, "Heinrich’s Local Rationality: Shouldn’t ‘New View’ Thinkers Ask Why Things Made Sense To Him?" (länk) har tilldelats IPS årliga pris, “Bästa exjobbet”. …

Lyckat 25-årsjubileum i Lund!

18 oktober, 2019

Cirka 45 IPS'are deltog på IPS jubileumsseminarium den 16/10 hos Avdelningen för Riskhantering och Samhällsäkerhet vid LTH. …

Risker vid hantering av biobränslen och avfall

17 mars, 2020

Seminarium i Borås den 9/6 Varje år sker olyckor i form av bränder och explosioner vid hantering av biobränslen och avfall. Kommande regelverk och standarder beskriver metoder för riskidentifiering och riskminimering. …

Termisk utmattning - EPSC Learning Sheet

4 mars, 2020

Mars månads "learning sheet" handlar om rörbrott orsakat av termisk utmattning, när två strömmar med mycket olika temperatur "mixas" i ett "T-rör". Nu finns den svenska översättningen här.

EPSC Learning Sheet: Chernobyl!

14 januari, 2020

EPSC "learning sheets" presenterar korta sammanfattningar av lärdomar från händelser. Decemberutgåvan, som handlar om Chernobyl, finns nu i svensk översättning! Läs, sprid och diskutera i organisationen om det känns relevant! …

Ugnsexplosioner - EPSC Learning Sheets nu på svenska!

10 januari, 2020

EPSC "learning sheets" presenterar korta sammanfattningar av lärdomar från händelser. Novemberutgåvan, som handlar om ugnsexplosioner, finns nu i svensk översättning! Läs, sprid och diskutera i organisationen om det känns relevant! …

Vad har den knappen för funktion?

7 november, 2019

Vet driftspersonalen hur säkerhetssystemen fungerar, egentligen? Det är temat i senaste "Process Safety Beacon" från CCPS (Center for Chemical Process Safety). Läs, begrunda, sprid och diskutera i organisationen! (länk till den svenska översättningen)

Kraftig explosion och brand vid raffinaderi i USA

29 oktober, 2019

Flera kraftiga explosioner och en stor brand inträffade i juni 2019 i HF-anläggningen vid Philadelphia. Energi Solutions Refinery. Bland annat slungades delar av tryckkärl upp till 600 meter bort. Orsaken antas vara invändig korrosion i en rörböj. …

Kvalificerad olycksutredningsmetodik

15 juli, 2019

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp erbjuds sedan 15 år och har haft 350 deltagare från en rad olika kommuner, myndigheter och företag. …

Explosion vid kinesiskt kemiföretag

11 april, 2019

Den 22 mars i år inträffade en explosion vid ett kinesiskt kemikalieföretag i Yancheng i östra Kina. Vid den kraftiga explosionen så omkom nästan 80 personer och hundratals skadades. Läs mer här.

Process Safety Event Rate benchmarking

23 november, 2018

Process Safety Event Rate (PSER) Tier 1 och 2 är internationellt etablerade mätetal för processäkerhet, som definieras och stöds av bland andra International Council of Chemical Associations. …