Nyheter

Interna Externa

Presentationer och inspelning från webbinariet 2023-09-26

27 september, 2023

Inspelningen finns att titta på här, och här kan du ladda ned presentationsbilderna. Lösenord krävs. Du får det av IPS kontaktperson i ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson på ditt företag. …

Hetoljeutsläpp och brand - EPSC Learning Sheet

1 september, 2023

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för september!  (länk)    Provtagning från en svåråtkomlig dräneringsventil på ett hetoljesystem ledde till utsläpp och brand. Vad kan ni lära av detta i din verksamhet?

MSB's sammanställning av inrapporterade olyckor och tillbud

29 augusti, 2023

Sammanställningen redovisar olyckor och tillbud som inträffat under åren 2019–2022 som har rapporterats av verksamhetsutövare till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lag (2010:1011) om …

EPSC webinar 30/8: AI in HAZOP

15 augusti, 2023

European Process Safety Centre is hosting this webinar where Rainer Semmler from TÜV SÜD will present on the use of AI in HAZOP on August 30 at 15:00. Link to join (Microsoft Teams). Information om EPSC's webinarier läggs in löpande i IPS "Externa kalendarium".

Dammexplosion med bitumen - EPSC Learning Sheet

28 juni, 2023

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för juli!  (länk)   Vid lastning av bitumen i fast form till tankbil uppstod en primär dammexplosion i tankbilsanslutningen, vilket gav upphov till en kraftig sekundär dammexplosion i lastningshallen. …

Strålningsexponering - EPSC Learning Sheet

9 juni, 2023

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för juni! (länk)  Vid inträde i cistern utsattes en entreprenör för strålning från en radioaktiv strålkälla. Vad kan ni lära av detta i din verksamhet?

Arbete på fel plats - EPSC Learning Sheet

2 maj, 2023

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för maj! (länk)  Två entreprenörer omkom när de började arbeta på fel ställe. Vad kan ni lära av detta i din verksamhet?

Ugnsbrand - EPSC Learning Sheet

3 april, 2023

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för april! (länk)  En ugnstub brast på grund av överhettning, vilket resulterade i en brand under ugnen. Vad kan ni lära av detta i din verksamhet?

Klorläcka - EPSC Learning Sheet

8 mars, 2023

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för mars! (länk)  Det handlar om ett utsläpp av mycket giftig klorgas, Orsaken var korrosion vid en svåråtkomlig rörinfästning, som missats på grund av besvärlig åtkomst. …

Kvävd av argon - EPSC Learning Sheet

3 februari, 2023

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för februari! (länk)  Det handlar om en dödsolycka där en svetsare kvävdes genom inandning av argon som användes som skyddsgas. En liknande olycka inträffade i Stenungsund 2009. …