Publicerad 27 oktober, 2023

Artiklar från Loss Prevention i Prag 2022

Ett urval av de artiklar som presenterades på "17th EFCE International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in Process Industries" har nyligen publicerats i ett "special issue" av tidskriften Process Safety and Environmental Protection. Det finns ett tankeväckande förord av två medlemmar i organisationskommittén, med titeln "Loss prevention in the process industries in a rapidly evolving world". Hela innehållet är fritt att ladda ned fram till och med slutet av januari 2024.
 
Undertecknad deltog på symposiet och presenterade mitt examensarbete från masterprogrammet Human Factors and System Safety vid Lunds Universitet, "Operating instructions in the process industries - Model 1 or Model 2". Den sammanfattande artikeln från konferensen kom inte med i nämnda "special issue", men exjobbet finns här om någon är intresserad.
 
/Mats Lindgren