Publicerad 26 april, 2024

Jonas Åvall blir IPS nästa föreståndare

Vi har den stora glädjen att meddela att styrelsen för IPS har utsett Jonas Åvall till ny föreståndare. 

Jonas har lång och bred erfarenhet av processäkerhet, både inom svensk industri och som konsult,  dels som anställd och på senare tid via sitt konsultföretag, Åvall Risk AB. Jonas har deltagit och bidragit i många av IPS aktiviteter under årens lopp. Åvall Risk har varit medlem i IPS sedan 2018, och sedan 2022 är Jonas en av föreläsarna på vår kurs om händelseutredning, ”Lärande av händelser”.

Vår nuvarande föreståndare Mats Lindgren kommer succesivt att trappa ner, men finns tillgänglig under året för introduktion och överlämning till Jonas. Jonas övertar rollen som föreståndare den 20 maj vid ett ordinarie styrelsemöte, och i samband med det kommer han själv presentera sig närmare för medlemskretsen.

Vi hälsar Jonas välkommen till IPS och ser fram emot hans kunniga och entusiastiska ledning av vår intressentförening.

Bästa hälsningar

Ann Christin Eriksson

Ordförande