Publicerad 1 februari, 2024

Explosion i krackeranläggning - EPSC Learning Sheet

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för februari!  (länk)   

Vid uppstart av en krackeranläggning strömmade gas från en högtrycksseparator (HT) till en lågtrycksseparator (LT) som övertrycktes och brast. Gasmolnet antändes och det blev en våldsam explosion.

Vad kan ni lära av detta i din verksamhet?