Publicerad 2 april, 2024

Gasexplosion med isobuten

Läs och begrunda EPSC "learning sheet" för april!  (länk)   

En Y-sil brast på grund av tryckvariationer orsakade av termisk expansion. Utsläppet av isobuten ledde till en katastrofal gasmolnsexplosion.

Vad kan ni lära av detta i din verksamhet?