Publicerad 10 januari, 2024

2024 Calendar - A year of process safety incident case studies

I denna kalender finns 12 fallstudier om inträffade olyckor från tidigare år, inlagda på respektive årsdag, en per månad. Den första, "Propylene release and explosion" vid Watson Grinding and Manufacturing Company i Houston, Texas, inträffade 24 januari 2020.

Här finns mycket lärdomar att begrunda och diskutera!

Kalendern har producerats av Peter Davern, Department of Chemical Sciences, University of Limerick, Ireland.