Publicerad 22 januari, 2024

Glöm inte anmäla dig till årsmötet 12-13 mars!

IPS fyller 30 år som förening. Det firar vi med intressanta och inspirerande föredrag, mingel, nätverkande, jubileumsmiddag och årsstämma.

Platsen är Näringslivets Hus i Stockholm. Föredragen kommer webbsändas, och årsstämman blir också hybrid, men det kommer vara mycket roligare och mer givande att vara på plats!

Preliminärt program:

Tisdag 12/3

09.00-11.30 Studiebesök på KTH. Klas Engvall, professor och ansvarig för kursen "Risk Analysis and Management for Chemical Engineers", visar försöksanläggningen "Pressurized pilot-scale fluidised bed gasifier" och pratar om forskning och säkerhetsaspekter.

12.00 Lunch i Näringslivets Hus

13.00-17.00 Föredrag med pauser för fika och mingel:

 • Leda och styra för säkerhet. Jan Svärd, EasyMining
 • Säkerhetskulturutveckling. Eva Trulsson, Perstorp
 • Mäta med mening. Ulrika Millgård och Erik Jansson, Vattenfall
 • Krishantering och beredskap. Helene Degerman, RISE
 • Erfarenheter av storskalig nödlägesövning. Ingela Andersson och Rickard Larsson, SCA Östrand
 • Panelsamtal med ovan nämnda

Därefter middag på Artilleriet, för alla som vill och har möjlighet.

Onsdag 13/3, start 8.30
 • Sevesotillsyn och riskfrågor vid miljöprövning. Mikael C Larsson, Länsstyrelsernas Nationella Sevesosamordnare
 • Ny anläggning för grön metanol. Elisabeth Wahlström, Perstorp Oxo
 • Olycksfjäril (Bowtie): Övningsuppgift inom LTH Uppdragsutbildning, Processäkerhet för industrin. Johan Ingvarson.
 • Bästa exjobbet: Recommendations för Improving the Use of Risk Matrices in Coarse Risk Analyses. Esko Roos & Olga Selitski"
 • Enhance the HAZOP process using AI. Claus Marner Myllerup, Kairos Technology.
 • IPS 30 år. Samtal om dåtid, nutid och framtid. Anders Jacobsson, Owe Fredholm, Blenda Weibull, Anna-Lena Eriksson, Mats Lindgren och Ann Christin Eriksson.
 • Lunch
 • Ordinarie årsstämma.

Alla anställda i medlemskretsen är välkomna utan kostnad.

Mer information kommer, men notera detta i din kalender och anmäl dig gärna redan nu! Notera i anmälan om du deltar på plats eller på distans.