Publicerad 26 mars, 2024

UPPDATERING: Föreståndare brandfarliga varor; Kompetens, ansvar och arbetsuppgifter

Vid ett webbinarium 21 maj kl 9-11 presenterar huvudförfattaren Åke Persson den nya skriften, ”Föreståndare brandfarliga varor; Kompetens, ansvar och arbetsuppgifter”, som tagits fram av IPS och Brandskyddsföreningen. Dessutom kommer några medlemsföretag presentera hur föreståndarskapet är organiserat och fungerar praktiskt hos dem.

Skriften har utarbetats gemensamt av IPS och Brandskyddsföreningen, för att förtydliga de krav som ställs på föreståndare för brandfarlig vara. Den har sin grund i MSB's föreskrifter, men den innehåller även IPS och SBF:s tolkningar och rekommendationer som komplement till reglerna. Syftet är att förenkla för de ansvariga, såväl företagsledning eller platschef som föreståndare, att ta sitt ansvar för säkerheten vid verksamheten. För berörda myndigheter kan skriften bidra till att tillsyn bedrivs på ett konstruktivt och likvärdigt sätt över hela landet.