Publicerad 7 februari, 2024

Ny publikation: Föreståndare brandfarliga varor; Kompetens, ansvar och arbetsuppgifter

Denna skrift har utarbetats gemensamt av IPS och Brandskyddsföreningen, för att förtydliga de krav som ställs på föreståndare för brandfarlig vara. Den har sin grund i MSB's föreskrifter, men den innehåller även IPS och SBF:s tolkningar och rekommendationer som komplement till reglerna. Syftet är att förenkla för de ansvariga, såväl företagsledning eller platschef som föreståndare, att ta sitt ansvar för säkerheten vid verksamheten. För berörda myndigheter kan skriften bidra till att tillsyn bedrivs på ett konstruktivt och likvärdigt sätt över hela landet.

IPS tidigare skrift, "IPS kompetenskrav föreståndare brandfarlig vara" från 2015, dras därmed tillbaka.