Föreståndare brandfarliga varor; Kompetens, ansvar och arbetsuppgifter

Författare: Åke Persson
Publicerad 2024, 33 sidor

Denna handbok förtydligar och kompletterar de formella krav som ställs på en föreståndare för brandfarlig vara. Den har utarbetats genom ett samarbete mellan Brandskyddsföreningen (SBF) och IPS. Pappersex kan beställas endast via SBF.


När länken ”Beställ publikation” visas kan både medlemmar och utomstående beställa tryckta och inbundna exemplar. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan ladda ner samtliga publikationer för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det, och din e-postadress. Klicka sedan på länken 'Ladda ner'.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.