Föreståndare brandfarliga varor; Kompetens, ansvar och arbetsuppgifter

Författare: Åke Persson
Publicerad 2024, 33 sidor

Denna handbok förtydligar och kompletterar de formella krav som ställs på en föreståndare för brandfarlig vara. Den har utarbetats genom ett samarbete mellan Brandskyddsföreningen (SBF) och IPS. Pappersex kan beställas endast via SBF.


Alla kan beställa tryckta och inbundna exemplar, genom att klicka på länken 'Beställ publikation' nedan. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan även ladda ner publikationen för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det för att logga in. I nästa steg anger du din e-postadress och klicka på länken 'Ladda ner' nedan.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.