Publicerad 8 november, 2023

Fördjupning föreståndare brandfarlig vara i storskalig hantering

Brandskyddsföreningens kurs, "Fördjupning föreståndare brandfarlig vara i storskalig hantering" hålls igen den 5-6 december i år. IPS har medverkat i planeringen, och vi tror att kursen ger en viktig och värdefull kompetensutveckling för både blivande och befintliga föreståndare. Anställda inom IPS medlemskrets får 20% rabatt på kursavgiften.

Läs mer här!